– Å satse handler ikke bare om å tilføre mest mulig penger

Levanger Høyre satser på forebygging av rus, psykiatri og kriminalitet, fastslår hun.
Debatt

Vegard Austmo i Arbeiderpartiet, konkluderer enkelt med at politireformen er årsaken til at vi har et økt problem med rus, psykiatri og kriminalitet i Levanger.

Politireformen ble vedtatt i 2015 gjennom et forlik med Høyre, Frp, Venstre, Krf og Arbeiderpartiet. Selv om et politiskilt på et hus kan virke forebyggende på kriminalitet, mener Høyre at dette utgjør en forsvinnende liten andel. Vi mener imidlertid at årsaken til rus, psykiatri og kriminalitet er sammensatt.

Det starter så tidlig som ved fødselen. Hvilke muligheter gir vi våre barn når de er født. På hvilken måte får våre barn den støtten de skal ha gjennom oppveksten i familien, i barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter. Hvordan håndterer vi rus hos unge. Hvordan håndterer vi mobbing, og hvordan møter vi de som står utenfor og trenger hjelp.

For Levanger Høyre er det forebyggende arbeidet svært viktig. Dette må skje gjennom samarbeid og ikke på hver vår tue. Hvordan foreldre blir møtt når de fortvilt tar kontakt med støtteapparatet, er avgjørende for hvilket utfall og hjelp barnet får. Hvordan skole, barnehage barnevern og politi, blir møtt av foreldre når de er bekymret for et barn eller en ungdom, er avgjørende for hvilke tiltak og støtteordninger som kan og bør settes i gang. Hvordan mobbing blir håndtert kan være avgjørende for et godt eller vanskelig liv.

Forebygging av rus, psykiatri og vold handler ikke alltid om å tilføre mer penger. Det handler om å forvalte de pengene og de menneskelige ressursene vi har på riktig måte. Levanger Høyre har tro på at det er mulig å få til enda bedre løsninger enn det vi har i dag, derfor er dette et av våre viktigste satsingsområder nå og i årene framover.

Når det er sagt så hadde kommunesektoren i 2017 det sterkeste driftsresultatet på 10 år. I 2019 vil det bli en vekst på ca. 2,9 milliarder kroner i kommunenes frie inntekter. Dette lover godt for Levanger kommune hvor satsing på forebygging i tidlig alder, i skole, SFO, barnevern og et godt samarbeid med nærpolitiet må ha høy prioritet.

Nina Bakken Bye

Levanger Høyre