Her er det all grunn til å være på vakt

Innlegget om sykehusene er på sin plass, mener redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Sølvi Sæther, sykepleiernes fremste tillitsvalgt i Nord-Trøndelag, retter en sterk og tydelig anmodning til både politikere og mediene i et leserinnlegg i dagens avis: Vær gode vaktbikkjer for våre sykehus!


Bakgrunnen er det sterke engasjementet vi nå ser i Møre og Romsdal, der ansatte og befolkning, godt bakket opp av både lokale og sentrale politikere, som alle er sterkt engasjert på sine sykehus' vegne. Protestene retter seg mot helseforetakene som har bestemt at sykehusene i Møre og Romsdal må spare rundt 200 millioner kroner på inneværende års drift. Folk går i fakkeltog. Avisene er fulle av bekymringer for hva som kan skje med helsetilbudet i fylket.

På sin plass. Sølvi Sæther etterlyser det samme engasjement fra trønderske politikere, på vegne av våre sykehus. Etter hennes mening er forholdene like vanskelige hos oss som på Møre. Ingen ansatte i helsetjenestene kjenner seg igjen når helseministeren forteller at det aldri før er bevilget mer penger til sykehusene.

Det er all grunn til å ta dette varskoet på alvor. Sentrale politikere, som står helseminister Bent Høie nær, står på i kampen for mer penger til helsetjenestene Møre og Romsdal. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug har tatt til orde for at helsekronene i Helse Midt-Norge, blir omfordelt i favør av hennes hjemfylke

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har vært på banen etter Listhaugs utspill i Sunnmørsposten og ropt varsko på vegne av Trøndelag. Ellers har det vært usedvanlig taust, og særlig fra den sida som har den samme muligheten til å påvirke som den tidligere statsråden fra Møre og Romsdal. Selv om Trøndelag kom dårlig ut i den nye regjeringskabalen, må ikke det hindre stortingspolitikerne fra disse partiene i å stå på for regionen i dette spørsmålet. Det burde vært snarere tvert imot, etter det særlig Høyres politikere i Trøndelag har oppfattet og beskrevet som en fadese fra Erna Solberg.

Ansatte ved sykehusene, særlig deres tillitsvalgte, har den tydeligste stemmen i den offentlige debatten om helsesektoren. De må ikke stå alene, for dette er ikke en fagforeningskamp, Dethandler om nivå på og fordelingen av pengene som vi skal bruke på våre sykehus. På Møre har de i alle fall forstått det.