Politikere og journalister i Trøndelag; vær gode vaktbikkjer for våre sykehus!

– Presset fra vest må motvirkes, fastslår hun.
Debatt

Helse og Møre og Romsdal skal i 2019 ta ned et overforbruk på rundt 200 millioner. I den forbindelse forventes det at det må tas tøffe beslutninger. Ansatte og befolkningen uttrykker stor bekymring for både arbeidsplasser og helsetjenester. 21. januar var det fakkeltog flere steder i Møre og Romsdal, hvor befolkningen viste sin bekymring for helsetilbudet sitt.

Her er det all grunn til å være på vakt

Innlegget om sykehusene er på sin plass, mener redaktøren.

Bekymringen for helsetilbudet og arbeidsplassene som uttrykkes i media og møter, har vi stor forståelse for. Det er for lite penger i helsesektoren, selv om Helseminister Høie hevder at «det er aldri bevilget mer penger til sykehusene enn nå». For de ansatte er opplevelsen at det aldri før har vært tøffere arbeidsforhold i sykehusene. Dette gjelder for alle ansatte i Helse Midt, ikke bare i Helse Møre og Romsdal.

I Adressa 31. januar står en kronikk skrevet av Tillitsvalgte fra St.Olavs: «Økonomien i Helse Midt Norge er svært krevende». I tillegg til utfordringer i HMR, har Helse Nord-Trøndelag store utfordringer i sitt budsjett, med over 40 millioner som må spares for å gå i balanse. For å kunne drifte, må sykehusene bruke av midler satt av til investeringer og vedlikehold. Det betyr at nye investeringer må utsettes, som f.eks kombinasjonsbygget ved Namsos og psykiatribygget på Øya. Medisinsk teknisk utstyr brukes til det havarerer pga for lavt investeringsbudsjett. St. Olavs var gjennom en krevende «hestekur» for noen år siden, og jobber fortsatt hardt for å være i balanse. De ansatte som jobber på sykehusene, kjenner godt på kroppen at det er for lite penger. Avbyråkratiserings – og effektiviseringsreformen til Helseminister Høie merkes godt, ved at stadig flere oppgaver skal utføres med mindre ressurser.

I Sunnmørsposten 22. januar, tar Sylvi Listhaug til orde for at mer penger skal tas fra Helse-Midt og gis til Helse Møre og Romsdal. «Helse Møre og Romsdal skal ikke bli et underbruk av Trøndelag». Det er all grunn til at både politikere og media skal være på vakt. Trønderske politikere bør merke seg når en av Norges mektigste helsepolitikere, Sylvi Listhaug, hevder at Helse Midt må fordele en større del av helsekronene til Møre og Romsdal, på bekostning av St. Olavs og Helse Nord-Trøndelag. Det er Regjeringen, ved Høie, som fordeler midlene til de Regionale Helseforetakene. Sylvi Listhaug har tidligere skrytt av regjeringens helsebudsjett, mens hun i Sunnmørsposten anklager Helse Midt for ikke å gi Helse Møre og Romsdal mer midler. Eller sagt på en annen måte; en større del av vår felles kake. Sylvi Listhaug er en av Norges mektigste helsepolitikere, og sitter i Helse- og Sosialkomiteen. Hun er i en posisjon hvor hun har de beste muligheter til å påvirke vår nye flertallsregjering, men velger altså å gå til angrep på vår felles pott.

Da er det på sin plass at alle Trønderske politikere, både fra Stortingsbenken, kommune og fylke, hever blikket for å følge utviklingen. Presset som utøves fra Møre og Romsdal på Helse Midt, og adm. direktør Stig Slørdal per tiden, er formidabelt. Da er det viktig for trønderske politikere å være på banen for å motvirke presset. Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs, med Orkdal og Røros, har ikke en krone å miste!

Sølvi Sæther

Fylkesleder i Nordre del av Trøndelag