– Vi fikk ingen mulighet til å forsvare oss mot anonyme og feilaktige beskyldninger

Rektoren svarer «Pedagogen» og synes avisa gjorde en for dårlig jobb.

Rektor Birger Røeggen ved Vuku oppvekstsenter tilbakeviser at skolen krever at elever kjøper garn og strikkeoppskrifter selv. 

Debatt

I forbindelse med innlegg i avisa Innherred lørdag 9/2-19 ønsker Vuku oppvekstsenter å presisere noe som blir oppfattet som lovstridig og betenkelig.

Innlegg

Håpløs skoleoppgave - og så skal den koste penger av egen lomme også?

– Betenkelig og lovstridig, mener innsenderen om siste krav i Vuku.

Skolen mottok mandag 4. februar et brev, som er identisk som avisinnlegget. Brevet og innlegget er underskrevet med Pedagogen. Skolen opplever det som vanskelig å svare på et brev som ikke har avsender, på lik linje med avisinnlegget.

Innherred velger å fronte dette innlegget både i papirutgave, og gjennom sin Facebook-side. Avisa har ikke tatt kontakt med skolen for å sjekke hvorvidt faktaene i innlegget stemmer. Innskriveren har gjort det klart at han/hun ikke ønsker å undersøke saken nærmere, og får med seg avisa på dette.

Aller først ønsker skolen å uttrykke enighet med forfatteren med tanke på hans/hennes tanker om gratisprinsippet. Et lovpålagt og viktig prinsipp som sørger for en likeverdig skole for alle. Dette er noe alle skoler i Verdal er opptatt av, da alle elevene skal ha like forutsetninger for å lykkes i skolen.

Når det kommer til beskyldningene/påstandene i brevet/innlegget, ønsker skolen å presisere følgende: Ingen elever ved skolen må strikke en genser, kjøpe garn eller strikkeoppskrifter.

Innsenderen ønsker ikke å stå med fullt navn, grunnet tidligere erfaringer med skolen. Det er selvsagt valgfritt å signere et brev/innlegg med navn, men i det man ikke gjør det får det faktisk en konsekvens.

Mottakeren blir på stående uten mulighet til å forklare seg. Vi som skole er avhengig av et godt skole/heim-samarbeid, og med et slik innlegg blir vi som skole plassert i bås av Pedagogen, og vårt omdømme som skole blir svertet. Vi håper at foreldre/foresatte tar direkte kontakt med skolen når det er spørsmål knyttet til opplæringa. En telefon til skolen hadde oppklart denne misforståelsen på en enkel måte. Skolen ønsker alltid en åpen dialog.

Birger Røeggen

Rektor Vuku oppvekstsenter