Innlegg

Venstres forslag fikk flertall

Det var Ap som var i mindretall.
Debatt

Leif Ketil Lorentsen og Laila Munkeby i Fagforbundet i Levanger sier i et intervju med avisa Innherred 12. februar at de er glade for at kommunestyret stemte nei til Venstres forslag om en uavhengig gjennomgang av om omstillingene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Dette er feil. Kommunestyret i Levanger støttet Venstres forslag med 18 mot 15 stemmer. De 15 stemmene som fulgte ordførerens anbefaling om å avvise Venstres forslag, kom alle fra Arbeiderpartiet. Det er mindretallsrettigheter i kommuneloven som gjør at viljen til kommunestyrets flertall ikke blir gjennomført, og disse mindretallsrettighetene ble utnyttet i dette tilfellet.

En ekstern gjennomgang vil naturligvis trekke alle aktører inn, både politikere, administrasjon og ansatte, og har ingenting med trepartssamarbeidet i arbeidslivet å gjøre. Den norske modellen med trepartssamarbeid er, og har vært, en fantastisk stabiliserende og produktiv faktor i norsk arbeidsliv.

Å belyse en sak ved hjelp av ekstern fagkompetanse er et velkjent virkemiddel for alle parter i arbeidslivet. Venstre har tro på at dette vil være til det beste for både ansatte, brukere og Levanger kommune som helhet.

Karl M. Buchholdt

Gruppeleder for Levanger Venstre