Innlegg

«Som tidligere sauebonde i Leirådal så er jeg enig i at det bør tas ut bjørn på vårsnø i Verdal»

Støtter partitoppen.

Aud Elin Gerhardsen.  Foto: Privat

Debatt

!!

Til opplysning så er Verdal en foregangskommune med stort fokus på organisert gjeting av sau. Sauebønderne har ansatt lønnede gjetere i ukedagene og sauebønderne gjeter selv hver helg på rundgang (juni-sept). Det er også mange sauer som har elektroniske sauebjeller.

Med dette blir det «raskt» oppdaget skadede og døde dyr (sau/lam/rein) og det kan dokumenteres ganske nøyaktig tidspunkt/dag og i de fleste tilfeller også hvilke type rovdyr som har vært på ferde. Ved saueslipp til fjells tidlig i juni er små lam og sau med store «melkejur» fristende og lette bytter for sultne bjørner, så derfor er det ønskelig å få tatt ut bjørn på vårsnøen da vi vet at det er veldig mye bjørn her.

Det skal også sies at det observeres rovdyr som «skyr» saueområdet i en viss grad da det er mye ferdsel av folk pga stor gjeterinnsats, men til tross for dette blir alt for mange dyr revet av rovdyr.....unaturlig mange! og da sier det seg selv at det er mye rovdyr i fjellområdene i Verdal, Steinkjer og Levanger.

Helt naturlig trekker rovdyr dit det er nok mat å finne......men vi må tenke på dyrenes enorme lidelser og bondens tap i det som er produksjonen og levebrødet.

Det hjelper lite med noen kroner i erstatning pr dyr når det tapes rundt to år med oppforing av nytt individ før du har et produksjonsdyr igjen.

Her håper jeg på en god og bedre forvaltning av rovdyrpolitikken slik at det er rom for alle på en levelig måte for både bønder og samer med sau og rein og naturens rovdyr!

Aud Elin H. Gerhardsen

Nominert til å stå på lista for Verdal Høyre ved kommunevalget 2019.