Innlegg

– Legger man ned denne, så må folk ta en halv dag fri fra jobben

LO begynner å få nok av regjeringens privatisering og sentralisering.

Levanger Trafikkstasjon er foreslått lagt ned. 

Debatt

Statens vegvesen har foreslått å legge ned trafikkstasjoner i Trøndelag. Nedlegginga kommer som svar på enda et av regjeringas sentraliseringstiltak.

Nå ligger det an til at alle som bor på Levanger må kjøre helt til Steinkjer for å kontrollere kjøretøy eller fornye førerkortet. Det som man nå kan rekke på en time, må man framover ta en halv dag fri fra jobben for å rekke, hvis regjeringa får det som den vil i sin sentraliseringsiver.

For ikke å snakke om arbeidsplassene som forsvinner.

Dette gjelder ikke bare Trøndelag. Solberg-regjeringen ber Statens vegvesen om å se på om private selskaper skal overta førerprøven og teorikurs. Samtidig skal mange trafikkstasjoner over hele landet legges ned. Vi i LO frykter at sentralisering og privatisering vil svekke trafikksikkerheten. Tjenester som er viktige for folk, flyttes vekk fra der de bor.

LO tror ikke at det å hente inn private kan gi noen bedre løsning. Når myndighetsoppgaver overtas av private, risikerer vi at det ikke lenger blir likhet for loven. En eventuell privatisering vil dessuten kreve et omfattende byråkrati for kontroll og tilsyn for å være sikker på at de private leverer et godt nok tilbud. Dermed går vinninga fort opp i spinninga, slik vi ser har skjedd i andre land hvor profittstyrte aktører har tatt over offentlige oppgaver. Prisen øker og tilbudet til folk blir dårligere.

En viktig oppgave for vegvesenet er å kontrollere vogntog. I disse dager med stadig flere utenlandske vogntog, ser vi hvor livsviktig dette er. Jeg synes virkelig det er bekymringsfullt om dette nå er noe som skal privatiseres, under dekke av å effektivisere. Skal sikkerheten på norske veier nå overlates til private selskap? Nei, dette er en alt for viktig og kritisk samfunnsfunksjon, som vi i LO jobber for skal forbli en offentlig oppgave.

Kristian Tangen

Distriktssekretær LO Trøndelag