– Det burde innføres total innvandringsstopp i minst fem år

De som allerede har kommet må få tid til å akklimatisere seg, mener han.
Debatt

Fattige barn i Norge vil øke sterkt de neste årene, hevder Statsminister Erna Solberg. Antall barn som vokser opp i en lavinntektsfamilie har blitt tredoblet siden 2001 - fra 3 prosent til 10 prosent. Dette tilsvarer over 100.000 barn, ifølge statistiske opplysninger fra Redd Barna.

Antallet kommer til å stige ytterligere de neste årene. Det skyldes den store flyktningetilstrømningen i 2015 og 2016. - Det er ikke mulig for noen regjering å love at det statistisk sett vil bli færre fattige barn, konstaterer Statsminister Solberg.

–Vi har hele tiden en ambisjon om å bekjempe barnefattigdom, men det viktigste er at innvandrerne kommer ut i arbeid, hevder Barne og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

En del av de kommer riktignok ut i arbeid, men majoriteten kommer ikke ut på arbeidsmarkedet, enten fordi de ikke er kvalifisert, eller på grunn av kommunikasjonsproblemer. Det er forståelig at en arbeidsgiver vegrer seg for å ansette en innvandrer som ikke behersker språket. Det å kunne kommunisere på en forståelig måte må være en forutsetning for å bli ansatt. De prosentvise få som er i arbeid er således henvist til i hovedsak å godta vaskejobber eller annet forefallende arbeid der språkbruken er minimalisert.

Det paradoksale er, at på den ene siden oppfordres det til at flere innvandrere må komme seg ut i arbeid, mens det på den annen hevdes at innvandrerne tar arbeidsplasser fra andre gode nordmenn.

Saken er nemlig den at innvandringen de seneste åra har eskalert i et urovekkende tempo, med det til følge at integreringen ikke har maktet å følge opp. Det tilsier at tilstrømningen må bremses, og det kraftig, inntil de innvandrere som allerede er i landet, har fått tilstrekkelig tid til å akklimatisere seg, eller i det minste har lært språket i tilstrekkelig grad til å kommunisere med andre på en arbeidsplass.

Derfor burde det innføres total innvandringsstopp på minimum fem år, slik at de som henger litt etter i integreringsprosessen får anledning til å tilpasse seg de krav som stilles for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Einar Bjørsmo