– Politikerne har knapt noe valg, men det har velgerne - i september

Redaktøren skriver om skoler og penger til besvær.

  Foto: IH

Debatt

Det kommer nok ikke uventet på dem som har holdt på en stund. Det har hendt før, mange ganger, at det som var kostnadene da man planla, blir en helt annen den dagen man setter i gang. Da kommunestyret i Verdal vedtok ny skolestruktur sommeren 2017 var planen å investere i underkant av 500 millioner kroner. Nå har beløpet vokst med 185 millioner kroner. Det stopper sannsynligvis ikke der. Det foreligger ikke oppdaterte tall for Vuku-skolen, og opprustningen av Garnes-skolen er så langt ikke beregnet.

Det var en lang og opprivende debatt før kommunestyret fattet et endelig vedtak for halvannet år siden. Å legge ned skoler går ikke upåaktet hen. Å diskutere skolestruktur er derfor krevende, og ofte belastende for dem som får ansvaret for endringene. Her var ikke Verdal noe unntak.

Begrunnelsen for å legge ned og ruste opp var først og fremst økonomisk. Det skal lønne seg å investere nytt. Det er penger å spare på gjøre noen skoler større og å legge ned andre. Men, skal regnestykkene stå seg over tid må ikke forutsetningene endres. Det gjør de nå til gagns.

Vinning og spinning. «Nye Vinne», «Nye Vuku» og «Nye Stiklestad», som det heter i saksframlegget fra 2017, skulle etter planen gi en årlig budsjettbesparelse på 5,3 millioner kroner i 2019. Når alle investeringer var gjort, i 2023, skulle kommunen ta ut årlige besparelser på 15,2 millioner kroner.

Det var da det, og ikke nå. Renter og avdrag må også betales for det som har blitt dyrere. Ikke bli overrasket om det meste av vinninga går opp i spinninga. Enkel hoderegning tyder på at besparelsene på 15 millioner kroner i året som man så for seg i 2017, er dunstet hen i 2019.

Gir råd. Administrasjonen sitter i rådhuset og gir råd. Det ligger i navnet det. Våre lokale folkevalgte må nesten velge å stole på gode råd og regnestykker herfra. Det er derfor de holder seg med en rådmann. Rett nok var det gjennom hele skoledebatten i Verdal andre tallknusere med alternative tall, som i ettertid kan hevde «hva var det vi sa». Det kan nok noen av politikerne gjøre også.

Gjort er gjort. Spist er spist. Nå må verdalspolitikerne gjøre det beste ut av det som er vedtatt og det som er på gang. De har nesten ikke noe annet valg. Men det har velgerne. I september.