Dagens leder:

Det var ikke alle som så denne komme

Bildet alene gir nok noe av forklaringen på abortuttalelsen.

Biskopene i Den norske kirke. (Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet) 

Debatt

Smak på dette: «Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang. Det forhindrer illegale aborter, og fremmer helse, sikkerhet og trygghet for kvinner.»

Hvem tror dere har sagt det? Ingen klarte å gjette rett da jeg kastet spørsmålet ut i redaksjonslokalet i går ettermiddag. Nå er uttalelsen i seg selv ikke veldig kontroversiell i et samfunn med en abortlov fra 1975. Det kom likevel overraskende på mine kolleger da jeg fortalte at dette var en uttalelse fra biskopene i Den norske kirke, forfattet for bare noen få dager siden.

Bildet av bispekollegiet, fra møtet sist torsdag, viser sju kvinner og fem menn. Bildet alene gir nok også noe av forklaringen når de «erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått i, og har heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for kvinner erfaring og de utfordringer kvinner har opplevd. Tvert imot har kirken som institusjon gjennom historien vist manglende engasjement for kvinner frigjøring og rettigheter.»

Espen Ottosen er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Faksimiile fra hans Facebook-post. 

Møter motbør. Om abortuttalelsen ikke skaper bølger ute i samfunnet, har den ikke gått upåaktet hen blant kristenfolket. Misjonssambandets Espen Ottosen mener biskopene «faller alle de i KrF i ryggen som har problematisert dagens abortlov». Han tordner på Facebook, skriver Vårt Land: «Løsningen kan da ikke være en abortlov som gjør et foster på under 12 uker fullstendig rettsløst», skriver Ottosen får ifølge den kristne avisa en masse heiarop. Vårt Lands sjefredaktør, derimot, gir ros til kirkens øverste for at de har løftet fram denne debatten. «Det er slett ikke sikkert at biskopene har sviktet noen som helst med denne uttalelsen», skriver Alf Gjøsund. «Kanskje har de i stedet lagt et grunnlag for et langt tydeligere kirkelig engasjement i spørsmålet om menneskeverdet framover. Det har mange savnet.»

Ikke bli overrasket om flere i kristenmiljøet slutter seg til koret til misjonssambandets informasjonsleder Ottesen. Jeg tror likevel at biskopene har flertallet av folket og kirkens medlemmer i ryggen når de klokt og nødvendig «oppmuntrer til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene».

De fortjener å bli tatt på alvor. Ikke minst av hensyn til kvinner som har tatt vanskelige valg, og som gjennom årene er påført skam av dem som skulle vite bedre.

(Leder i Innherred 19. februar 2019)