Innlegg

– Nedlatende holdninger fra redaktøren

Håper du virkelig inviterer til en reell dialog om temaet, Roger Rein!

Bildet er fra plakatene under en demonstrasjon mot endringer i abortloven, arrangert i november i fjor.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Viser til lederen i Innherred tirsdag 19. februar, lest på nett fra utlandet.

Dagens leder:

Det var ikke alle som så denne komme

Bildet alene gir nok noe av forklaringen på abortuttalelsen.


Flott at Roger Rein støtter til uttalelsen til biskopene der de «oppmuntrer til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene»!

Dessverre oppfatter jeg det slik at Roger Rein ikke selv følger opp denne oppfordringen. Ved å bruke ord som «slutter seg til koret» og «av dem som skulle vite bedre» opplever jeg at Rein i stedet stenger for denne ønskelige og viktige samtalen.

Kan vi ikke i stedet for å sette folk i bås og omtale meningsmotstandere på en nedlatende måte heller være enige om at abortspørsmålet er vanskelig og ikke har noen enkle løsninger? Først da kan vi faktisk føre en samtale der vi både tar hensyn til kvinners livssituasjon, og samtidig holde fanen for beskyttelse av livet høyt!

La oss ta oppfordringen om en fordomsfri samtale på alvor og finne fora der vi kan sette oss ned og samtale fordomsfritt og om omsorgsfullt om disse vanskelige og viktige spørsmålene!

Eimund Aamot