Dagens leder

Om å se både skogen og alle trærne

Rapporten fra de sveitsiske forskerne er en viktig og god vitamininnsprøyting for dem som ivrer for skogen og skogbruket.

Karbonbinding i skog kan vise seg å være et svært viktig bidrag for å håndtere klimagassutslipp til atmosfæren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Ruud, Vidar, NTB scanpix

Debatt

Trær er klodens viktigste våpen i kampen mot klimaendringer. En massiv skogplanting kan nøytralisere alle menneskeskapte CO₂-utslipp for de neste tiårene, heter det i en studie som nylig ble publisert av sveitsiske forskere.

At trær forbruker karbondioksid (CO₂) som den lagrer både i stamme, greiner og rot, er gammel lærdom som vi husker fra plansjene om fotosyntesen vi fikk presentert på skolen. Den nye rapporten fra Sveits indikerer at skogens potensial som karbonlager er langt større enn det som tidligere har vært kjent.

Liten vilje. Skogen som våpen i klimakampen er framhevet fra skognæringa gjennom mange år. I vårt land er vi allerede i en situasjon der tilveksten i våre skoger er mye større enn avvirkningen. Klimaregnskapet hadde sett annerledes ut om det hadde blitt hensyntatt. Politisk har man ikke kjøpt argumentene. Det har vært liten politiske vilje til en ekstraordinær satsing.

Potensialet er langt større. Ikke bare i resten av verden, men også hos oss selv. Det handler ikke bare om å plante skog, for å få den til å fange mer CO₂. Det handler også om å bruke mer trevirke i blant annet bygg, istedenfor betong og materialer.

Kan lønne seg. Det kan da heller ikke være en ulempe at en slik vridning til fordel for skogen i det lange løpogså vil kunne lønne seg økonomisk. Å plante skog og utnytte trevirket som ressurs vil være verdiskapende. At det er en aktivitet som favoriserer distrikter over hele verden er heller ingen ulempe.

Norske politikere har vært flinke til å bruke penger til å ta vare på regnskogen rundt om i verden. Det er et godt tiltak. Vi har kunnskap som også bekrefter at å plante skog på hjemmebane har mye for seg. Vekstsesongen i den boreale barskogen på den nordlige halvkule faller sammen med den lyse årstida. Dermed blir den langt mer effektiv til å fange og lagre CO₂ enn den tropiske regnskogen.

Rapporten fra de sveitsiske forskerne er en viktig og god vitamininnsprøyting for dem som ivrer for skogen og skogbruket. Her finnes det gode argumenter til bruk mot dem som har holdt igjen, og som så langt ikke har sett skogen for bare trær! Det er det ingen grunn til.

(Lederkommentar i Innherred 26. februar 2019)