Innlegg

Smålig og direkte pinlig å ikke nevne ham under markeringen

Det synes Per Anker Johansen.

Tidligere riksantikvar Jørn Holme, her i et godt håndtrykk med ordfører Robert Svarva for et par år siden. 

Debatt

Sammen med ganske mange andre glade mennesker sto vi lett hutrende i Sjøparken lørdag. Vi skulle overvære den offisielle markering av fredningsvedtak for den unike trehusbyen Levanger. Tilreisende minister og ny riksantikvar sa og gjorde det de var kommet for å gjøre - hilse til alle som på ulikt vis gjennom mange år har kjempet kampen, og overlevere en flott plakett.

Vi som har levd en stund mintes med ett noen unge kvinner som i slutten av 1970-årene nærmest ble pepet ut for sine bevaringstanker på et møte på Bøndenes hus på Levanger. Jeg antar at den ene av disse jentene- i dag professor i arkitektur i Oslo- smiler godt i dag.

Til venstre i publikum sto en mann som tydeligvis hadde en god dag. Han trampet takten til Levangeroktettens supre innslag og smilte bredt , til tross for både regn og nordavind.

Det var den nettopp avgåtte riksantikvar Jørn Holme. En mann som virkelig har stått på for Levanger gjennom mange år. Han har kjempet mot svært skeptiske lokalpolitikere. Flere av dem var erklærte motstandere til fredningen, men stilte nå mannsterke opp.

Jørn Holme har spredd optimisme og framtidstro både blant gårdeiere og « folk flest»- han har støttet de lokale fagfolkene , og faktisk bidratt til betydelig økonomiske støtte til rehabilitering av trehusbebyggelsen i Levanger. Han har vært på Levanger mange ganger.

Jeg hadde regnet med at han skulle opp til mikrofonen på en slik dag. Kanskje skulle han få en liten påskjønnelse for sitt arbeid. Ingenting av dette skjedde. Faktisk ble hans navn ikke nevnt en eneste gang i denne festforestilingen.

Det syns jeg var smålig - faktisk direkte pinlig.

Per Anker Johansen