Myter og sannheter om eldrebølgen

Den kan være bedre enn sitt rykte, tror redaktør Roger Rein.

  Foto: IH

Debatt

Det er i ferd med å bli en opplest og vedtatt sannhet at vi om noen år bør frykte eldrebølgen. Når antallet pensjonister vokser inn i himmelen, og antallet yrkesaktive går ned, vil det bli langt dyrere for samfunnet å opprettholde vår velferd. Hva slags tjenestetilbud vil vi være i stand til å tilby våre eldste i 2040 og 2060?

Erfaring bør ha lært oss at det er grunn til å stille spørsmål om dette er en sannhet eller en myte. Som på så mange andre samfunnsområder, er det politisk ståsted som gir mye av svaret. Hør bare: «Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet», står det å lese når den høyreorienterte tenketanken Civita skriver om eldrebølgen.

Venstresidas tenketank Manifest har en annen tilnærming: «Det er også riktig at fremtidens velferdsstat er truet. Men det er ikke «eldrebølgen» som truer den. Velferdsstaten trues av svartsynet til regjeringen og hovedlinjene i politikken den fører.» Det er deres inngang til den samme problemstilling.

Vær kritisk. Jeg sitter ikke på fasiten. Det er åpenbart at det er det heller ikke alle andre som gjør. Et lite dypdykk i Manifest sin rapport «En plan for privatisering» nyanserer kraftig det dystre bildet som vi lett får på netthinnen når vi hører ordet eldrebølgen.

Det er riktig, skriver de, at det blir langt flere eldre over 67 år. Antallet yrkesaktive bak hver eldre vil bli halvert fra to til fire fram mot 2060. Isolert sett blir det da tyngre å betale for velferden. Men, på den andre siden skriver Manifest, så blir det også langt færre yngre i samme perioden. Det betyr at samfunnets utgifter til blant annet skoler og barnehager blir vesentlige lavere enn i dag. Tar vi samtidig hensyn til en forventet produktivitetsvekst blant de yrkesaktive, noe som nesten fordobler verdiskapningen for hver yrkesaktiv, får vi et helt annet regnestykke. Dette betyr, ifølge Manifest, at samfunnet evne til å håndtere det voksende antallet eldre blir bedre år for år. Norsk økonomi er altså bedre i stand til å bære velferdsstaten i 2060 enn den er i dag, mener de.

Jeg sitter som sagt ikke med fasiten. Dette lille eksempelet viser imidlertid til fulle at det er grunn til å være kritiske når såkalte eksperter slår fast sannheter. Eldrebølgen kan vise seg å være bedre enn sitt rykte.