Innlegg

Politikerne sa klart nei for få år siden - nå frykter de en ny runde

Kverndalens venner med åpent brev.

Bjørnar Aksnes under et folkemøte om vindkraftplanene for noen år siden. 

Debatt

I 2012 meldte det tyske energiselskapet E.ON at de vil søke om å få bygge vindindustri i Hyllfjellet og Sognavola og Markavola, to av de mest uberørte fjellområdene i Verdal. I 2014 sa et enstemmig kommunestyre i Verdal nei til disse planene.

I slike saker er kommunen en høringspart. Det er NVE som beslutter konsesjon eller avslag.

Det spesielle i denne saken er at den ennå etter snart fem år, ikke er behandlet av NVE. Det til tross for at konsekvensutredningene og høringsuttalelsene i denne saken var svært negative, og at det var og er stor lokal motstand.

I disse dager jobber NVE med å sluttføre en nasjonal rammeplan for vindkraft på land i Norge. Det meste av Verdal er foreslått som egnet område for vindkraft. NVE kan fortsatt gi konsesjon for planene i Verdal.

Det kan også komme en ny og endret søknad. Vi vet at det norske energiselskapet Njordr vurderer å ta over E.ON sin søknad for Verdalsfjella. Saken kan få endret karakter, og kan i så fall ende opp i kommunestyret en gang til.

Til høsten er det valg. Etablering av gigantiske industriområder i fjellene våre, er en svær forandring av Verdal kommune for all fremtid. Innbyggerne fortjener å vite de ulike partienes holdning til dette for valgperioden som kommer.

Derfor oppfordrer vi til at det står noe om dette i alle valgprogrammer. Vi spør derfor: Hva er partiets holdning til etablering av vindkraftverk i Verdalsfjella i årene som kommer?

Vi vil gjengi svarene i lokalavisa i god tid før valget til høsten.

Vi fikk et svært tydelig og klokt nei til vindkraft i Verdal sist saken var oppe. Vi har stor tillit til at svaret hos alle partier blir det samme om saken kommer opp igjen, men vi vil vite sikkert.

Kverndalens venner v/Bjørnar Aksnes