Innlegg

– Læreren kan være den ene som gjør den store forskjellen i livet til et menneske

Da er det klart vi er stolt over å ha tre av de beste utdanningene i landet.

Dekan Egil Solli  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Nord universitet har tre av landets beste grunnskolelærerutdanninger. Det er studentens dom. 60.000 studenter ved landets høgskoler og universitet er spurt om sin mening gjennom Studiebarometeret 2018. Og resultatet av studentundersøkelsen er klar: Tre av våre grunnskolelærerutdanninger er altså av de beste i landet.

Det er vi stolte over. Vi har landets tredje største lærerutdanning, og har lange og sterke tradisjoner for å utdanne lærere. Og vi er fornøyde med å utdanne folk til et yrke som samfunnet har skrikende behov for.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan vi i Norge mangle 4700 grunnskolelærere i 2040. Heftige tall. Og viktige jobber. Så viktige at vi ser en tydelig tendens til at kommunene spisser budskapet i kampen om nyutdanna grunnskolelærere.

Vi har nylig arrangert karrieredager ved Nord universitet, både i Levanger og Bodø. Neste sted ute, er Nesna. Kommunene, som potensielle fremtidige arbeidsgivere, blir invitert for å gjøre seg attraktive for lærerstudentene våre.

Det er tydelig at kommunene kniver om grunnskolelærerstudentene ved Nord universitet: De selger inn samarbeidsmuligheter, mulighet for kompetanseheving, veiledning, oppfølging, arbeidsmiljø, fritidsaktiviteter, natur og lønn. Enkelte kommuner tilbyr studentene å starte med åtte års lønnsansiennitet, noen gir ekstra støtte til å betale ned studielån og de lover å finne jobb til en eventuell partner.

Andre gir inntil 30.000 kroner i tillegg til grunnlønn hvis studentene velger å ta jobb i deres kommune.

Kommunene kjenner på kroppen hva det betyr å mangle kompetente lærere. Ungene og ungdommene er framtida. Foreldre er opptatt av at ungene deres skal få en solid ballast i skolen.

Slik sett er skolene kommunenes hjørnesteinsbedrifter. Hvis skolen ikke fungerer, så tegner det dårlig for resten av samfunnet også.

Tradisjonelt har vi sett at studenter i andre bransjer blir headhuntet inn i jobber før studiene er ferdige. Nå ser vi den samme tendensen blant lærerskolestudenter: Kommunene er på hugget for å kapre gode søkere til jobber i grunnskolen. Lærerstudentene er attraktive som aldri før.

NRK Super kåret i fjor Norges kuleste lærer - der hele 700 lærere deltok. Hun som vant kåringen heter Christina Storfjord Gjerstad, er lærer i Sandnessjøen og har studert ved det som i dag heter Nord universitet. Hun var nylig og snakket til studentene våre. Og hun ga et engasjerende og levende bilde av det å være lærer. Hun sa: "I tillegg til å være lærer, er du politi, advokat, sykepleier, omsorgsarbeider og veileder for barn og voksne. Det er krevende og det er helt fantastisk".

Jeg synes Norges kuleste lærer oppsummerer jobben godt: Det er krevende og det er helt fantastisk.

Læreren betyr mye for veldig mange. Læreren kan være den ene som gjør den store forskjellen i livet til et menneske. Læreren skal bidra til å gjøre ungene og ungdommene til gode samfunnsborgere. Læreren skal bidra til at alle har like muligheter.

Læreren skal sørge for at undervisningen blir tilpasset hver enkelt. Læreren skal samarbeide med foreldre og noen ganger også hjelpeapparat. Læreren skal sørge for at hver enkelt elev er og blir den beste versjonen av seg selv. Både faglig og sosialt.

Ved Nord universitet blir du heldigvis veiledet til å klare oppgavene du møter ute i skolen gjennom studiene. Du får praksisperioder med øvingslærere som deler av sine erfaringer og gir deg tilbakemeldinger. Du går i et godt studentmiljø i studietida, og når du kommer ut i skolen får du gode kolleger å støtte deg på.

For ei bygd eller en by handler det å ha gode lærere, og en god skole, faktisk om det å være et levedyktig samfunn som utvikler seg.

Det er derfor et viktig signal at så mange kommuner i Nord universitet sitt nedslagsfelt viser tydelig interesse for studentene våre. Søknadsfristen 15. april nærmer seg med stormskritt.

Vi kan by på barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, praktisk pedagogisk utdanning, lektorutdanning og etter- og videreutdanningstilbud. Vi kan by på campusstudier og samlingsbaserte studier. Dette er varierte og solide utdanninger som gir deg innsikt i mange fagområder, og som gir deg mulighet til å fordype deg i fagområder du har spesiell interesse for.

Det som venter deg når du er ferdig, er en god, sikker og viktig jobb – en jobb det er behov for uansett hvor du ønsker å bosette deg i landet.

Egil Solli

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet