Hvem definerer feminismen i Norge?

Gunn Hauan Tronsen 

Debatt

Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, etikk, politikk og økonomisk virksomhet som handler om likestilling, frihet og rettferdighet for kvinner.

Allerede fra 1800-tallet har arbeid for kvinners rett i arbeids- og samfunnsliv pågått. Kvinner har opp igjennom tidene kjempet for likestilling og frigjøring.

Dette har jeg og mange av mine venner identifisert oss med. Mange av oss har både i arbeid og fritid ønsket å bidra til et rettferdig og likestilt samfunn for kvinner , på vår måte.

Min opplevelse er at feminismen i Norge er lite romslig og åpen for ulike måter å fremme feminismen på . Abort og reservasjonsrett har fått godt med spalteplass, og hovedbudskapet på parolene i 8.marstoget . Med budskapet «ikke å røre» abortloven, legger en således et lokk på abortsamtalen. Det gjør mange av oss tause. Vi skulle ønske en mere nyansert fremtoning, der kvinnesak handler om mere enn abort, reservasjonsrett og «fosterreduksjon».

Det fins kvinner som ikke opplever seg representert av en bevegelse som egentlig skulle favne oss alle.

Hvordan skal vi være frie om det fremdeles er tema feminismen vil nekte oss å fremme. Kan vi tåle en åpen, filosofisk og etisk samtale om det som knytter seg til abort ?

Det ville være fint om vi i større grad synliggjorde den virkelighet som utspeiler seg, i mange kvinners liv? Det vanskelige valget, ensomheten , ansvaret, partners rolle…. Ikke bare kampropene.

Kvinnesak handler for meg om så mye mere. At kvinner selv har frihet på alle områder til å navigere og bestemme i sine liv, at de skal kunne følge sine lengsler og drømmer. Tro på seg selv. Kvinnesak er for meg å kjempe for en hverdag der vi får tid og rom til å være stolte og gode mødre.

Som et eksempel på råderett i egne liv behøver staten å bestemme hvordan foreldre skal legge opp sin foreldrepermisjon. Kvinnesak er stor romslighet for trosfrihet og samvittighetsfrihet. Det bør være romslige rammer for hva som er normalt . At kroppen er deres, og at kvinnekroppen eller barnekropper ikke skal være på utstilling eller salgsvare. Forby menneskehandel . Årets nobelpris for fred ga oss en påminning om hva kvinnesak i internasjonal sammenheng kan handle om.

I min yrkeskarriere som jordmor har jeg hatt mange samtaler med kvinner. Jeg kan med frimodighet hevde at jeg det jeg sier ikke er bare fra mitt hjerte. Vi behøver å snakke sammen om de egentlige tingene, hva som gjør kvinner verdige, trygge og «gode nok» .

Så kan det være at tidene endrer seg, og mye er ikke som før. Men jeg undres om ikke Sigrid Undset hadde rett i det hun sa:

«Thi sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider og menneskenes tro forandres. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager».

Gunn Hauan Tronsen