Rettigheter varer ikke alltid evig

Debatt

Jeg husker fortsatt, i min forrige jobb, da sjefen resignert kom tilbake fra FNs årlige kvinnekonferanse i New York: – Hvert år frem til nå har vi stått på for nye saker, nye kamper for å styrke kvinners rettigheter rundt om i verden. I år opplever jeg at vi brukte mye av tiden og fokuset på å forsvare og beholde de rettigheter vi allerede har kjempet fram.

Ikke en rettighet man kan ta for gitt likevel. Og det er kanskje den følelsen mange sitter med i kjølvannet av forslaget til endring av abortloven. Rettigheter man trodde var kjempet frem for evigheten var ikke nødvendigvis så konstant likevel. Mange har engasjert seg, skrevet under opprop, sendt innlegg, fortalt sine personlige historier, og nå skal mange kvinner over hele landet delta på kvinnedagen under paroler som «Min kropp – mitt valg» og «Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!». En sak som har samlet mange, men også splittet. Mange spår stort fremmøte på kvinnedagsarrangementene nettopp på bakgrunn av den.

To tanker i hodet samtidig. Så har man også i år kritiske røster i forkant av kvinnedagen. Eksempelvis et innlegg av FrP sin likestillingspolitiske talskvinne hvor hun spør hvorfor det er så få parolebannere med påskrifter som «Nei til kjønnslemlestelse» eller «Nei til tvangsekteskap» i de norske 8. mars-togene: «Jeg er skuffet over at så mange på venstresiden lider av berøringsangst når det kommer til vår tids viktigste kvinnekamp: kampen mot negativ sosial kontroll.»

Nå kan det være at en god del av de samme som engasjerer seg i for eksempel abortspørsmålet også engasjerer seg i internasjonalt arbeid. Det er vel heller ingenting som tilsier at de som mener at deres hjertesaker ikke blir belyst, ikke selv kan stille opp, lage arrangementer og gå i tog under parolebannere som viser deres standpunkt. Heller det enn å sende stikk de som faktisk engasjerer seg.

Det er ikke sikkert kvinnedagen kan greie å favne alle. Da må man i alle fall selv gjøre en innsats for å fylle den med de sakene man selv mener er verdt å kjempe for.

God kvinnedag!

Anja H. Helland