Det viktige nuet

Barn og unge kan ikke vente i to uker hvis de trenger hjelp der og da, skriver den assisterende redaktøren.
Debatt

I dagens utgave av Innherred kan vi lese om ungdommer som ønsker fler helsesykepleierne på skolen.

Dobbelt så mange unge kontakter helsesykepleier som for bare få år siden

– Man må nesten bestille time to uker før, så de burde fått større ressurser, synes ungdommene.

For ordens skyld, helsesykepleier erstatter helsesøster siden nyttår. Tittelen er ny, oppgavene og kompetansen den samme.

Vi kan lese at det har vært mer enn en fordobling av konsultasjonene fra barn og unge i Levanger siden 2012, spesielt innen skolehelsetjenesten. Mye av dette skyldes at terskelen for å ta kontakt har blitt lavere, ifølge de som jobber med dette. Og at mange ungdommer trenger noen å snakke med om stort og smått, noen de har tillit til.

En tjeneste i endring. Og selv om det har kommet til noen flere ressurser de senere årene, så er det ikke nok. I fjor ble det gjennomført en undersøkelse for Barneombudet, hvor kun 40 prosent av barn og ungdom i alderen 8–19 år oppgir at de har en helsesøster på skolen som de kan stikke innom hvis de trenger det. Barneombudet tok etter dette til orde for å øremerke midler direkte til skolehelsetjenesten, fordi det ser ut til at midler som skal gå til dette gjerne blir brukt på andre ting. I eksempelvis Levanger er det god dekning, men igjen – større tilgjengelighet gir større pågang, og innholdet i skolehelsetjenesten har også endret seg mye de siste årene.

Det er mye snakk om lavterskeltilbud og forebygging. Helsesykepleierne utgjør et helt avgjørende tilbud for mange barn og unge. Og med alt det fokus som er på unge sin psykiske helse blir ikke rollen deres mindre viktig fremover, tvert imot.

Noen som har tid. I fjor hadde vi en større sak med ungdomskontaktene i Levanger. De fortalte da at når sjuendeklassingene hvert år blir spurt hva de ønsker seg mest, så er svaret nesten alltid utelukkende mer tid med foreldrene.

All den tid ungdommer føler de ikke kan snakke med foreldrene, kanskje på grunn av mangel på tid eller de har behovet for en nøytral tillitsperson, er det særs viktig at vi hegner om de gode tilbudene vi har og hører på ungdommene når de bruker stemmen sin. Kanskje kan de være med å forme skolehelsetjenesten? Si mer om hva de ønsker og hva de trenger? For mange kan to uker frem i tid være lenge og vente hvis de trenger hjelp der og da, slik ungdommene selv forteller om i intervjuet. Barn og unge lever i nuet og når de er klar for å snakke om ting som gnager er det viktig at noen er der.