Innlegg

En takk til Verdal kommune for verdighet livet ut

– Kjempeservice i alle ledd, skriver de nærmeste pårørende.

Både de ansatte på Verdal bo- og helsetun og andre i pleie og omsorg i Verdal kommune får masse skryt fra innsenderen. 

Debatt

Den 6. mars i år gikk Ola J. Skrove bort, nesten 91 år gammel.

– I den forbindelse har vi som nærmeste pårørende behov for å fortelle om den fasen i livet, skriver Vigdis Skrove til Innherred, og håper følgende innlegg får plass i avisa:

Verdighet livet ut med Verdal kommune

Vår far har bodd på Verdal bo- og helsetun i Stiklestad allé (Sykeheimen) i vel to år. Den 6.3.19 takket han for laget.

For oss som er barn er det nå vesentlig å få gitt uttrykk for følgende:

Dette ble et sted for oss

– Der stell, pleie og omsorg er i høysetet.

– Der det er utrolig flinke ansatte som sørget for at far følte seg trygg og ivaretatt

– Der hvor humor og hverdagsglede blir brukt for hva det er verdt.

– Der det er kjempeservice i alle ledd, også for oss, med alltid tilsynelatende blide og trivelige ansatte.

Samtidig har vi mor boende på Vuku bofelleskap, der også hun høster av de samme gode holdninger og rutiner.

Takk og pris for at vi er så heldige at vi får oppleve dette, og få se en verdig alderdom i praksis.

Vi ønsker at alle som har behov for denne hjelpen i denne fasen i livet, får det.

Dette er to hjem som Verdal kommune drifter, som vi kan være meget stolte av.

Og om husene er litt slitt, så gjør det faktisk ingen ting for oss som får lov å bruke dem.

Takk til ansatte og hjemmesykepleie som utfører et fantastisk arbeid.

Vigdis Skrove