Lurer du på hvorfor barnehagen er så viktig?

Svaret får du her.

Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm, NTB scanpix

Debatt

Det er tema for barnehagedagen 2019, som Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FuB) samarbeider om. Barnehagedagen i år markeres 12.mars, og vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.

«Koffer det da?» er ord vi ofte hører i barnehagen, barn er vitebegjærlige og naturlig nysgjerrig og interessert i det som foregår rundt dem og i seg. Vi kjenner alle en fireåring som er ustoppelig med sine spørsmål om absolutt alt, fra hvordan blomstene endrer seg fra morgen til kveld og hvorfor olje er klissete.

May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Midt-Norge, NTNU, hevder de små barna rett og slett er små forskere som undersøker alt som kommer i deres vei med iver og glød. For at barns undring skal kunne bringe dem videre i deres utvikling, trenger de å få utforske sin verden sammen med engasjerte voksne som deler sin kunnskap med dem og som støtter dem til stadig å få til og forstå mer.

Det du kanskje lurer på er; hvorfor er barnehagen så viktig? Jo, hør her:

Nesten alle barn i Norge går i barnehagen og dermed blir barnehagen en sentral arena for barns utvikling. I Norge har vi delt omsorg, ca. 50/50 mellom foreldrene og det offentlige (barnehage) og barna tilbringer mange av sine våkne timer i døgnet i barnehagen. Barna kan undre seg over mye, noe kan også være sårt og vanskelig, bla. familiesituasjoner og relasjoner. Det blir viktig med en kompetanse i barnehagen som kan møte barns undring også på dette området.

Det at barna spør om alt det de lurer på, vitner om trygghet. De har voksne rundt seg i barnehagen som de har tillit til og det er flott! For at de ansatte skal kunne imøtekomme henvendelsene fra barna på en god måte, er det ulike faktorer som må være tilstede. Kompetanse, entusiasme og en grunnleggende forståelse for hva som er viktig i barns liv, er blant de viktige faktorene, men uten rammebetingelser som tid kommer vi ikke noen vei. Denne tiden er det rift om, i barnehagen som i samfunnet for øvrig, derfor må vi prioritere.

Skal lille Oskar få teste om den firkantede klossen kan presses igjennom det runde hullet i putteboksen, eller viser vi han løsningen før vi raskt går i garderoben og kler på vinterdressen, for nå står det utelek på dagsplanen? Vi skal ikke frarøve barna muligheter til å selv å få oppdage og finne løsninger på det de undrer seg over.

Heller gripe tak i undringen sammen med barna, la de få eie sine sannheter om hvordan ting henger sammen og ikke definere alt som den ene riktige løsningen. På denne måten er vi med på å utvikle barns kompetanse og nysgjerrighet til å stadig oppdage mer. Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, sier vi bør juble over alle de flotte nysgjerrige barna vi har i barnehagen og at nysgjerrigheten driver vitenskapen fremover.

5. desember i 2018 kom det en rapport om barnehagelærerrollen. En av områdene som ble trukket fram i rapporten var alle spenningsfeltene som er og finnes i barnehagen. Det planlagte innholdet står i et spenningsforhold til det spontane, og her må det gjøres og tas mange beslutninger av barnehagelæreren mange ganger i løpet av en dag. I eksempelet med Oskar og putteboksen oppstår et slik spenningsfelt og det er barnehagelæreren som gjennom sin profesjonelle praksis avgjør hvilken mestring og forståelse Oskar får oppleve. Skal Oskar få utforske putteboksen litt til, eller går det planlagte og tidsstyrte foran?

Barnehagen har fått økende oppmerksomhet de siste årene og det er mange som mener mye om sektoren. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre. Jeg lurer på, hvordan kan vi få økt bevisstheten om hvordan barnehagen fungerer som pedagogisk institusjon, og hvordan den faktiske bemanningssituasjonen er?

En ny bemanningsnorm som sier hvor mange barn en ansatt kan være ansvarlig for har blitt innført, men den gir ikke garanti for hele åpningstiden. Da undres jeg; hvem skal stille krav på vegne av barna og sørge for at det gjennom hele barnehagedagen er bemanning nok til å kunne sette av tid til samspill, undring og utforsking? Utdanningsforbundet jobber for en økt andel pedagoger i barnehagen samtidig som antall voksne i barnehagen må stå i samsvar med åpningstiden i barnehagen.

Det er ikke bare barn som lurer på… Det vi lurer aller mest på nå i dag, er hvordan barnehagene rundt om i Trøndelag har markert barnehagedagen og hva fireåringen og lille Oskar har undret seg over akkurat i dag?

Ann-Kathrin Mulstad

Kontaktperson barnehage

Bjørn Wiik

Fylkesleder, Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag