Vi burde heie på dem, ikke gjøre narr

Redaktøren applauderer klimastreikene til barn og unge.

Anja H. Helland mener mange voksne burde skamme seg over det manglende engasjementet vi viser for miljøet. 

Debatt

Det er åpenbart en gryende bevisstgjøring rundt klimaspørsmålet hos den yngre garde. Nå synliggjort i form av klimastreiker over hele landet, initiert av svenske Greta Thunberg som vel begynner å bli kjent for de fleste. Hun har fått med seg barn og unge over hele verden i aksjon for miljøet. Sist fredag streiket ungdom i mange av de store byene her i landet, og nå mobiliseres det til ny streik førstkommende fredag. Her er det flere elever fra Innherred som planlegger å delta, helt ned i barneskolealder.

Vi burde heie på dem. Noen har ironisert over ungdommens klimastreik. Innlegg med det ypperste av hersketeknikker verserer i sosiale medier, og godt voksne mennesker lirer av seg de utroligste ting om ungdommen som vil engasjere seg. At man er uenig er en ting, men å sitte der i sin boble av selvgodhet og mene at de bør lære av oss voksne i ett og alt, nei den kjøper jeg ikke. Jeg mener vi bør takke dem. Vi bør heie på dem. De gjør det vi burde gjort!

Det er egentlig mange av oss voksne som heller burde skamme oss over det manglende engasjementet vi viser for miljøet. Vi snakker om det. Vi kildesorterer. Vi skammer oss litt når vi flyr. Noen er kanskje flinkere enn andre til å la bilen stå innimellom. Men hvor er det store engasjementet? Hvor er viljen til å endre livsstilen radikalt? Hvor nøye følger vi med på klimapolitikken? Og hvordan reagerer vi når foreslåtte miljøtiltak går utover oss selv og våre egne vaner?

Gjør vi noe? Vi får matet inn med teskje, bokstavelig talt også faktisk, hvor mye mikroplast det er i hav og vassdrag. Vi blir oppdatert på utrydningstruede dyrearter som aldri vil komme tilbake, og vi ser bilder av fugl og fisk som dør med mage og nebb fylt med plast. Hva gjør vi? Vi blir bestyrtet. Men hva mer? Jeg tror mange oss føler oss maktesløse. Heldigvis føler mange ungdommer at de kan endre noe nå, at de har makt. Da kan det også skje ting. Vi så det på fylkesmessa sist uke hvor svært mange av ungdomsbedriftene var tuftet på bærekraftig utvikling.

Selv om ikke en skolestreik endrer alt, så er det noe konkret – og kanskje et avspark til et større engasjement og interesse for klimaspørsmålet.

Anja H. Helland.