Hvem var det politiet skulle være nært?

Debatt

Regjeringen kunne i grunn hatt noe å lære av Norges Statsbaner. Å velge seg et nytt navn som Vy, da har du på et vis helgardert deg for det meste som kan komme. Vy kan være så mangt. Å ha vyer er noe annet enn å måtte levere på alt du sier og lover. Vyer er mer et ønske, eller plan, for fremtiden. Det kan man ikke ta noen på.

Men når man kaller noe for nærpolitireform – da skaper man en del forventninger. Et nærpoliti er jo det man ser rusle rundt i gatene og ha tid til lokalbefolkningen.

Det er fryktelig mange ting man kan kalle en reform, men valget falt altså på nærpoliti.

Mindre bemanning lokalt. Mye er sagt om reformen siden den ble innført, mer vil komme. I torsdagens utgave av Innherred lufter ordfører Bjørn Iversen sin bekymring og frustrasjon over at den faktiske bemanning ved Levanger og Verdal sitt felles lensmannskontor nå er lavere enn da Verdal hadde lensmannskontor alene. Han mer enn antyder at mangel på stedlig politi fort kan føre til mer uro, og at reformen kan bidra til større avstand mellom politiet og befolkningen. Orførerkollega Svarva deler hans bekymring.

Føler seg lurt. At politiet lokalt langt på vei er enig med ordførerne er ikke så rart. De har spilt inn dette via sine kanaler, uten å bli hørt. Lensmann Knut Olav Røstad sier selv han er lei av skjønnmalingen fra sentrale politikere over reformen. – Nå har vi færre patruljer ute i vårt distrikt, så du kan si vi føler oss litt lurt, kommenterer den erfarne lensmannen. Det er ikke et veldig betryggende svar for oss som er innbyggere, selv om han forsåvidt beroliger med at de gjør så godt de kan. Det hjelper ikke det, hvis det ikke er nok folk.

Man kan jo saktens lure på hvem denne nærreformen egentlig var laget for. Nært for hvem?

Når vi ser hvilke oppgaver vi står ovenfor, eksempelvis den siste tids oppslag om noen ekstra utfordringer i ungdomsmiljøet, så burde ansvarlige politikere bruke tid og krefter på å få dette til å fungere i praksis, ute i lokalmiljøene, istedenfor å forsvare en reform som i beste fall er en feilslått reform kun i navnet.