Innlegg

Her i Levanger vil klima også bli et viktig tema i valgkampen

Her finnes flere måter å forandre trafikkbildet på, hvis politikerne tenker på miljøet, skriver Asbjørn D. K. Eklo i dette innlegget. Foto: Steinar Eggen 

Debatt

Selv om Fylkesmannen har gitt miljøet prioritet, fremfor å legge friområdet i Levanger under asfalt og bygge nye garasjer mot elva er det fremdeles flere i kommunestyret som ikke vil gi seg. (Ref: Innherred 14. mars)

Jeg må spørre: Kjenner disse politikerne historien om det omtalte området?

Området fra jernbanebrua og ca. 100 m. nedover elva var vår badeplass og ble kalt «Rundleira».

Det var ingen bebyggelse verken ned mot det omtalte området, bortsett fra gården til John Gundersen, overkonduktør Holthe, Bergvin og Oskar Lund som alle lå i Tordenskjolds gate.

I området (nordre del) av Elvegata var det ingen bebyggelse. Her lå Eklo-mælen hvor min farfar hadde sine hester på nordre del. Lenger sør var det et ganske dypt dalsøkk hvor vi gutter lekte og fanget rumpetroll.

Området ble også en tid brukt som fylleplass for søppel, men ligger langt fra Rundleira hvor vi guttene holdt til med bading og lek.

Søppelfyllingen ble senere flyttet til Sjøgata og lagt omtrent der lensmannsgården boligkompleks, og nedover til der hvor Hallem- bygget liggeri dag.

Så kom okkupasjonen og tyskerne tok hele det omtalte området i bruk. Alt det som i dag er parkeringsplass, også det omtalte området det nå krangles om. Også en del av Kirkegården som var noe mindre en i dag.

Tyskerne hadde staller for hester her. Tysk industri led av råstoffmangel til biler, derfor var hesten mye brukt.

Etter krigens slutt var det stor mangel på nødvendige lokaler. Og handelsskolen, realskolen og yrkesskolen brukte nå de nedlagte tyske barakker til undervisning. Etter hvert som skolene fikk sine egne lokaler ble brakkene revet.

Langs Tordenskjolds gate, Jernbanegata og Elvegata fikk vi flere nye boligbygg, slik som det er i dag.

Den åpne plassen mot elva ble offentlig parkeringsplass med en liten åpning mot elva. Det er hele dette området som fylkesmannen mener bør være et friområde, og som enkelte politikere i Levanger vil endre igjen, og i stedet bygge garasjer ned mot elva. Som de da mener skal være en erstatning for de stygge garasjene i Elvegata, som det for mange år siden ble bestemt skulle rives.

Gunnar Løvås SV mener at friområdet må bevares, men det må være flere politikere enn han som mener det samme

Til høsten skal det være kommunevalg. Vi ser nå at ungdommen i hele Europa og USA våkner etter at den svenske skolepiken Greta Thunberg, nå også er omtalt i verdenspressen. (Se mitt avis innlegg:” De er de unge som går foran”).

Her i Levanger vil klima også bli en viktig sak i valgkampen.

Det gjelder ikke bare det her omtalte område ned mot Levangerelva. Det gjelder også planene om å bygge igjen den siste åpningen hvor man fra Sjøgata fremdeles kan se det vakre Sundet og innseilingen til Levanger.

Vi har også Kirkegata hvor 10-12000 kjøretøyer kjører i døgnet. Hvor de fleste bare bruker gata til gjennomkjøring mor sykehuset og Magneten, og fra Magneten og Sykehuset tilbake igjen nordover. Her finnes flere måter å forandre trafikkbildet på, hvis politikerne tenker på miljøet. Noe de bør gjøre.

Til høsten stemmer vi på politikere som er miljøbevisste. Som gjør som de unge som forstår dette. De unge ser fremover mot fremtiden, som må, – og skal gi oss håp. Det må også politikerne tenke på.

Asbjørn D.K. Eklo