Innlegg

Nå handler det om å ta med seg historien fremover - ikke ødelegge

– Politikerne må tenke seg om, oppfordrer skribenten.

Sjøgata brygge, leilighetsprosjekt. Skisse: Stiklestad Eiendom. 

Debatt

2. mars var det storstilt markering av fredning av trehusmiljøet i Levanger. Klima og miljøminister og Riksantikvar fra Oslo var tilstede, samt Varaordfører fra Fylke. Ordfører Robert Svarva fikk overrakt en plakett, som synlig bevis på at Levanger nå er en av 11 byer i Norge, som er fredet etter kulturminneloven.

Da Julie Vikestad Olsen åpnet med Levanger sangen; «Jeg vet en by ved fjorden, et vakkert lite sted. Av byer her i Norden, den fagreste jeg vet», rørte det 300 tilskuere. Det manglet ikke på superlativer og gode ord om den vakre trehusbyen ved fjorden. Beliggenheten og utsynet fra Sjøparken ble lagt merke til og nevnt fra talerstolen.

Riksantikvar Hanna Geirean sa at fredningen ikke bare gjelder 157 bygninger, men også parker og miljø, som har nasjonal interesse. Det handler om å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet.

Nå må politikerne tenke seg om, og ikke la utbygger Stiklestad Eiendom få bygge igjen siste del av Sjøgata mot sundet. Et nytt bygg som er planlagt en etasje høyere enn det som allerede står der, vil ødelegge utsikten utover fjorden. Den siste allmenningen i Levanger ved fergeleiet står også i fare for å bli redusert ut fra foreslåtte tegninger av byggetrinn 2.

Det er stor mangel på parkeringsplasser i Sjøgata. Av 75 leiligheter, har bare 28 egen parkering. Det parkeres ca 25 til 30 biler hver dag på den åpne plassen.

Nå handler det om å ta med seg historien fremover. Ikke ødelegge, men ta vare på og utvikle den fredete trehusbyen og byens omgivelser.

Åshild Wesche Selmer