Fatima har klart å sette spor etter seg allerede

Lokalsamfunnet heier henne frem, konstaterer redaktøren.

  Foto: IH

Debatt

Fatima Almanea kom til Norge som flyktning. Da var hun bare et lite jentebarn. Etter 16 år, de fleste i Verdal, har Fatima klart å sette tydelige spor etter seg. Når den engasjerte kvinnen om en knapp måneds tid drar tilbake til sitt opprinnelige hjemland Irak, er det med et mål og et håp om å kunne gi «hjelp til selvhjelp» som monner til en krigsherjet befolkning i byen Mosul. Da hun fikk ideen henvendte hun seg til venner og bekjente med spørsmål om noen vil være med å hjelpe.

Responsen har på ett vis overveldet den unge verdalingen. For lokalsamfunnet ser ut til å heie fram initiativet til Fatima Almanea og veldig mange vil ta del i den dugnaden hun inviterer til. På den andre siden overrasker det heller ikke Fatima at folk slutter opp. Det er slik hun kjenner folk i Verdal, sier hun til lokalavisa. «Når de ser et initiativ og et varmt initiativ så kvier de seg ikke for å hive seg rundt for å bidra med det de kan for å realisere det. Jeg har fått fantastisk god støtte og bidrag til å få til dette.»

Brobyggeren. Det er trygt og godt, men også svært gledelig at vi har kommet så langt at en førstegenerasjons innvandrer med så stor trygghet kan si dette om folket der hun bor. Det sier mye om folk i Verdal og i Levanger som heier henne fram. Det sier også mye om hvordan Fatima har taklet rollen som ny i vårt land. Jeg tror ikke den kampen hun har utkjempet for å komme dit har vært enkel og grei. Hun har stått i det og Fatima har lyktes. Hun har også dratt andre med seg som brobygger i lokalsamfunnet.

Med sin reise til Mosul i påsken har den unge kvinnen begynt på jobben med å bygge enda en bro, mellom Innherred og byen i Irak. Det er så viktig det hun gjør, når hun gjør det på denne måten.

Fatima håper hun med sine bidrag «kan utstyre så mange som mulig med enkle prosjekter de kan livnære seg gjennom - på kort og lang sikt. Hjelp til selvhjelp, altså», som hun selv enkelt beskriver det når hun forklarer bakgrunnen for initiativet. Jeg håper også at det vil gi oss bedre innsikt og kunnskaper om hvordan folk har det i Fatimas opprinnelige hjemland, hvilke kamper de må kjempe og hva det er som kan gi dem håp om en bedre framtid. Vi trenger å forstå mer av verden vi lever i.