Sjøgata brygge - er det fortsatt håp?

– Det er ingen bolignød i Levanger.

Det er dette området det nå er strid om, omtalt som Sjøgata brygge, byggetrinn 2. 

Debatt

Kommentar til avisinnlegg i Innherred lørdag 16. mars 2019.

Vedlagte bilde til artikkelen viser byggetrinn 1. Drone-bildet blir misvisende i forhold til planene om byggetrinn 2, og fortettingen mot Sundet og fjorden.

For å begynne med Stiklestad Eiendoms (SE) kontakt med Levanger kommune våren 2017, der SE kom med ønske om å rive bygninger og bygge boliger på tomtene etter Felleskjøpet Levanger og RIMI, i Sjøgata.

Administrasjonen i kommunen var positiv til SE planer og fra ansatte i kommunen som var tilstede på møtet kom det forslag om at parkeringsplassen på nordsiden av Sjøgata 27 også burde bebygges, omtales som byggetrinn 2.

Striden står nå om utbyggingen av byggetrinn 2:

Er det nødvendig at Levanger kommune sier ja til SE, om bygging av boligblokk på den eksisterende parkeringsplassen?

Det er ikke bolignød i Levanger. Per data er 157 ferdige hus og leiligheter til salgs.

Vi har over 300 underskrifter samt utallige uttalelser og støtte fra beboere og folk som er mot denne utbyggingen, folk som er glade i Levanger.

Hva med ferjeleiet og økt trafikk fram i tid som vil kreve utvidelse og flere oppstillingsplasser etc.?

I byggeplanene er det forespeilet Sikt-akser mot Sundet, men det er avstanden som kreves av brannforskriftene mellom hus, det er smalt og har lite sikt, narrer folk!

En utbygging her ved Sundet vil være en katastrofe for vår lille by som er fredet!

Våre etterkommere vil fram i tid takke for at den vakre utsikten utover Sundet ble bevart! Vår bønn til våre politikere, tenk, bruk sunn fornuft.

Denne utbyggingen av byggetrinn 2, i Sjøgata brygge, må ikke skje!

Anne Sofie og Erling Lullau

Beboere i Sjøgata 28