Ikke sikkert velgerne straffer de ikke leverer på helseområdet

  Foto: IH

Debatt

Halvparten av norske velgere mener helsepolitikken er avgjørende for hvem de stemmer på i høst. Det kommer fram i markedsanalysebyrået Kantar TNS' helsepolitiske barometer for 2019. Litt over halvparten av velgerne mener at helsepolitikken vil være avgjørende for hvilket parti de skal stemme på ved høstens valg.

Dette kjenner vi igjen også ut fra den store interessen for helse- og omsorgsspørsmål som vi også ser på den lokalpolitiske arenaen. I begge våre kommuner har det de siste årene vært store diskusjoner om hva slags satsing som vil være den beste for å bygge opp tilbud som står seg inn i framtida. Det er en viss spenning til om dette spørsmålet vil prege høsten lokalvalgkamp. Det er noen som ønsker det.

I Levanger burde man være der at lokalpolitikerne var fornøyd med det de har fått til etter betydelige satsinger de siste årene. Men det er ikke virkeligheten på helseområdet i kommunen. Teori og praksis vil ikke gå i lag. De når ikke de målene de skulle nå ifølge vedtatte planer. Resultatet har blitt ny usikkerhet om kommunestyret har gjort de rette tingene. Utgiftene vokser også mye mer enn det de skulle.

Som fortjent? Et område skrev Trønder-Avisa om før helgen. Ingen andre kommuner i Nord-Trøndelag har de siste fire årene brukt så mye penger som Levanger på å betale sykehuset for utskrivingsklare pasienter. Kommunen har brukt nesten 15 millioner kroner, tre ganger mer enn Verdal og Namsos som er de neste på denne listen.

Venstres Karl Meinart Buchholdt forsøker å slå politisk mynt på det han leser: «Dette er de fire årene som har gått siden AP og SP presset gjennom den nye omsorgsstrukturen som vi har i Levanger. Dette viser med all tydelighet at det er behov for en ekstern gjennomgang av pleie- og omsorg, noe Venstre har foreslått mange ganger og AP har vært konsekvent imot», skrev han på Facebook i helga.

Skal vi tro undersøkelsen fra Kantar TNS vil velgerne straffe dem som ikke leverer på helseområdet. Det gjenstår å se om det blir tilfellet akkurat her. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Levanger får som Venstre-politikeren mener de har fortjent. Sjansen er nok stor for at en av dem, eller begge to, også sitter med hovedansvaret i Levanger i de neste fire årene.