Vindkraft eller miljø - sats på Kværner, oppfordrer han

Arne Leonhardsen 

Debatt

I lengre tid har det vært en politisk kamp rundt det å skaffe verden mer energi! Og ikke hvilken som helst energi – men ren energi som er bærekraftig! Vi er i dag 7,55 milliarder mennesker på jorden som allerede har et skrikende behov for mer energi for å bringe land, ja, kontinenter, ut av fattigdom, sult, sykdom og for tidlig død!

Det er noe sprikende tall fra forskningen, men man antar at befolkningsveksten vil kunne stoppe med maks 11-12 milliarder mennesker i 2100. De skal også ha energi, mat, vann og avfallshåndtering. Bare logistikken (transporten) på disse områder krever enormt.

Ut fra slike perspektiver er det en lettelse å lese fra NTNU sitt tidsskrift – Gemini! I denne artikkel fastslås det at dyphavsvindkraft kan svare flere ganger verdens behov. https://gemini.no/kronikker/dra-til-sjos-for-noen-muligheter-dette-er-vind-vinn/

Og det handler ikke om å finne opp teknologien, men finansiering av arbeidet med å gjøre teknologien mer effektiv og robust. Vår lokale Kværner Verdal er aktivt med i det arbeidet.

Oljeoppdragene blir færre og færre samtidig som nye investeringer i oljesektoren blir mindre, etter hvert som behovet for stadig større utfasing av oljeforbrenning blir nødvendig. For å oppretthold arbeidsplassene i Verdal trenger Kværner å få støtte for sitt omstillingsarbeid.

Mens vi venter på det kan vi vel ta land vind, sier mange miljøinteresserte. Dessverre har de da ikke tatt med ødeleggelsene av naturens økologi.

I en artikkel https://gemini.no/kronikker/ikke-fossilt-er-ikke-alltid-det-samme-som-baerekraftig/ påvises at det som ødelegger er en omdisponering av arealet. «Veibygging og anlegg for energiproduksjon har lenge vært blant de mest arealkrevende inngrepene i Norge. Endret arealbruk er også viktigste årsak til at arter og naturtyper er truet.»

Det viser seg at disse utbygginger skaper barrierer mellom arter som må samhandle for å opprettholde biotopen, og det mønster av biotoper som naturens økologi utgjør. Dette er fra en av verdens mest siterte vitenskapskvinne på temaet «mangfoldet av alle levende organismer, og kalles også biodiversitet.» Hun får i disse dager Gunnerus prisen.

Det som faktisk da ligger praktisk i dette er at vi må skaffe Verdal nye arbeidsplasser – raskt, grunnet utfasing av olje på litt sikt. Vi får ikke nye arbeidsplasser ved en landbasert vindkraft utbygging i våre fjell. Knapt en vaktmester.

Disse industriområdene sperres for alminnelig ferdsel, og tilførselsveiene likeså. Og det naturmangfold vi har vært så beriket med, blir bare en sak for kveldshistorier fra besteforeldre.

Jeg anbefaler alle som er interessert i disse tema, å lese de artikler som her er linket til, samt lete opp hvor mye planer som er i Trøndelag for utbygging – 360 kvadratkilometer av bare kysten. Og så minner jeg om Statkraft, som meldte i disse dager, at de ikke kommer til å bygge ut mer vindbasert landkraft grunnet økonomi og miljøskadene. De føyde til: Og det haster ikke så med utbyggingen at vi ikke kan vente på vindkraften til havs.

Vi kan hjelpe til med den industrielle og samfunnsmessige omstilling som nå er nødvendig, ved å legge våre rygger bak det arbeide Kværner gjør i forhold til å produsere ren og bærekraftig energi for hele verden. Det vil lønne seg for Verdal og våre barn!

Arne Leonhardsen

Styremedlem Verdal FrP