– Latterliggjøring av meningsmotstandere har en tendens til å føre ingen steds hen

Redaktøren ønsker seg god debatt før høstens valg.
Debatt

De lokale partilistene er nå fylt før høstens valgkamp. Noen kom i god tid, andre – som Verdal Venstre, fikk fylt alle plassene på listen i siste liten. Jeg vil tro at fellesnevneren for de aller fleste som har sagt ja til å stille på listene gjør det fordi de ønsker engasjere seg for et bedre lokalsamfunn, og for å kunne påvirke i saker de anser som viktige. De er villige til å bruke mye fritid og krefter på å jobbe frem det de tror og mener er gode løsninger for innbyggerne. Det står det stor respekt av.

Viktig med gode meningsutvekslinger. Jeg håper vi får en valgkamp med et godt debattklima og gode meningsutvekslinger. En valgkamp hvor de viktige sakene får størst plass, og ikke hva som er feil med motstanderen. En engasjert debatt med temperatur i diskusjonen rundt viktige saker er absolutt bra, ikke minst for å se skillene mellom partiene. Så lenge man tar sak og ikke person selvfølgelig. Men like fullt – gi meg gjerne også politikere som sier at motstanderen har et godt poeng og har gjort et godt stykke arbeid. Politikere som viser respekt for meningsmotstanderne og anerkjenner at man gjerne har det samme målet – til de beste for innbyggerne. Man kan gjerne være uenige i hva som er de viktigste målene og veien dit. Men latterliggjøring av meningsmotstandere har en tendens til å føre ingen steds hen, bare skape mer misnøye, usikkerhet og frustrasjon, også hos velgerne. Dersom vi ønsker et samfunn preget av respekt, toleranse og mangfold må politikerne gå foran som gode eksempler.

Respekt for meningsmotstander. Å drive lokalpolitikk dreier seg stor grad om å finne gode løsninger på komplekse saker og innenfor er stramt kommunebudsjett. Og skal man gi til noe må man ta fra noe annet. Enkel matte, men vanskelig i praksis og ikke minst – det berører mennesker. For å finne de beste løsningene trengs alle de gode og kloke hoder man kan få, og politikere som lytter til hverandre. Jeg håper også vi får en valgkamp hvor man slipper fordummende kommentarfelt i sosiale medier, med personkarakteristikker som kan ta nuven av enhver i utgangspunktet engasjert lokalpolitiker.