- Det å være utsatt for overgrep, er en smerte vi ikke kan ta fra dem

Helle Leinsli, seksjonsleder på Statens barnehus Trondheim, forstår at Ida Mathilde reagerer.  Foto: Illustrasjonsfoto/NTB Scanpix

Debatt

Helle Leinslie, seksjonsleder på Statens barnehus Trondheim, har lest innlegget til Ida Mathilde og svarer følgende:

Hvis situasjonen har vært slik hun beskriver den så blir jeg forferdelig lei meg, jeg får skikkelig vondt på hennes vegne. Det er absolutt ikke ideelt å få en slik start på en avhørssituasjon som hun har hatt.

Det er viktig å bruke barnesikring i bilen, men det er også viktig å forklare barnet hvorfor. Da hadde hun sluppet opplevelsen av at hun ble kidnappet, det må oppleves forferdelig.

Det var heller ikke heldig at hun ikke kjente den personen på skolen som ble med henne.

I 2015 kom det nye forskrifter og regler for tilrettelagte avhør av barn, som ryddet opp i en del ting som kanskje ikke var så greit tidligere.

Det man gjør nå er at det innkalles til et samrådsmøte med alle involverte parter i saken, som politi, advokat, barnevern og andre, flere dager før avhøret finner sted. Her drøfter man hvordan barnet skal bringes til barnehuset og hvem som har ansvar for å bringe barnet dit.

Da er vi opptatt av at det er en trygghetsperson som barnet kjenner, for eksempel en barnehageansatt eller ansatt ved skolen som barnet kjenner og har tillit til.

Når barna kommer hit til Barnehuset så er det den som skal avhøre barnet som tar imot dem, hilser på dem, og følger dem til et oppholdsrom som er tilrettelagt for barn. Her får de prate litt med den som skal foreta avhørene før de blir tatt med inn i et avhørsrom. Her blir de forklart at det er et kamera i tak og i vegg, at det tas opp lys og bilde og at det sitter noen i annet rom og ser på.

Grunnen til at det tas opp er blant annet at da kan det brukes som bevis i rettssaker, slik at barna slipper å stille i rettssalen.

Jeg forstår at hun reagerer på at foreldrene fikk se opptaket, men det går på rettsprinsipper.

Når foreldre er mistenkt for vold eller overgrep får de oppnevnt en forsvarer og har krav på å få vite hva barna har sagt. Forsvarer kan be om å få utlevert kopi av avhøret.

Vi prøver å skape trygge rammer og har en del retningslinjer å følge på det. Det å være utsatt for overgrep, er en smerte vi ikke kan ta fra dem, men Barnehusets oppgave er å tilby hjelp i form av terapi eller veiledningssamtaler slik at barna får bearbeidet det de har opplevd.

Helle Leinsli, seksjonsleder på Statens barnehus Trondheim.