Innlegg

– Om drøyt 30 år anslår FN at vannmangelen vil omfatte fem milliarder mennesker. Det kan vi gjøre noe med!

Jenter drikker vann i landsbyen Baarweyn i Puntland utenfor Garowe, Somalia. Kirkens Nødhjelp har nettopp kommet med vann i tankbil. 

Debatt

Handlingens kraft

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!, skrev Arnulf Øverland i 1937. Mer enn en formanende pekefinger, er den evig aktuelle diktstrofen en advarsel mot likegyldigheten. Mot at vi slutter å bry oss. Bry oss om dem som ikke har det så bra som oss selv. Bry oss om dem som rammes av naturkatastrofer, om dem som flykter fra krig og konflikt, fattigdom og sult.

Mer enn mennesker handlinger er det mangelen på handling som skaper og opprettholder vår verdens urettferdighet og nød. Halve jordas befolkning bor i områder hvor det mangler vann, eller har for dårlig vannkvalitet. Klimaendringene gjør vondt verre. Om drøyt 30 år anslår FN at vannmangelen vil omfatte fem milliarder mennesker. Det kan vi gjøre noe med!

I 2011 døde mer enn en kvart million somaliere i den verste tørkekatastrofen i landet på flere tiår. For fjerde året på rad opplever Somalia igjen tørke og sult. Med iherdig innsats fra verdenssamfunnet og organisasjoner som Kirkens Nødhjelp har vi så langt klart å stagge de høye dødstallene. Det nytter. Samtidig er 4.6 millioner mennesker avhengig av hjelp, og vil være det i lang tid framover. Vi kan ikke tillate en ny katastrofe som den i 2011. Vi må hjelpe. Fordi mennesker i nød skal ha hjelp.

I mer enn 35 år har Kirkens Nødhjelp på vegne av kirkene i Norge utviklet lokale løsninger for bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitære løsninger. Gjennom det har millioner blitt i stand til å takle tørkeperioder, og unngå nye kriser og katastrofer. Dette arbeidet fortsetter i land som Somalia, Afghanistan, Tanzania og Sør-Sudan. En av de viktigste støttene i Kirkens Nødhjelps arbeid er midlene som blir samlet inn i hele landet i forbindelse med Fasteaksjonen, KNs mer enn 50 år gamle, gode tradisjon i fastetiden fram mot påske hvert år.

Tema for Fasteaksjonen 2019 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitærforhold i utsatte områder omkring i verden. Tilgang på rent vann er en menneskerett. Millioner av mennesker har en vannkvalitet på linje med det vi skyller ned i vasken. Urent vann dreper flere mennesker enn krig, og dette er det fullt mulig å gjøre noe med.

I 2017 sikret givere sammen med Kirkens Nødhjelp tilgang til rent vann for mer enn 2.8 millioner mennesker. Mye av dette fikk Kirkens Nødhjelp til takket være den folkelige mobiliseringen i Fasteaksjonen.

Årets fasteaksjon finner sted i siste uka før påske. På mange steder i Trøndelag kommer ungdom eller voksne til å delta som bøssebærere. I 2018 samlet bøssebærerne inn 2.875.205,- i Trøndelag. Det er nok til reint vann for 14.376 mennesker. Trøndelag ligger på 4.plass i landet, med en gjennomsnittlig gave pr innbygger på 6,61 kr. La oss øke dette gjennomsnittet i år!

VI kan alle bidra til å gjøre verden litt mer rettferdig. Sammen gjør vi en forskjell. Ta vel imot bøssebærerne på Fasteaksjonsdagen den 9. april!

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros