Derfor blir det slutt - her er all nytten bassenget har gjort siden dette bildet ble tatt

Jarle Nesbø håper det til syvende og sist finnes en løsning der ute.

Jarle Nesbø tok over driften av varmebassenget i Leklemsåsen i 2004.  Foto: Kristian Stokdahl

Debatt

Bildet ovenfor er tatt i juni 2004, da Innherreds Folkeblad Verdalingen skrev om ny drift av varmebassenget i Leklemsåsen. Før helgen kunne Innherred viderebringe beskjeden om at Jarle Nesbø nå har bestemt seg for å avslutte driften fra sommeren av.

I den forbindelse har den daglige lederen skrevet en redegjørelse og et håp for fremtiden.

Til de som er interessert i Leklemåsen Varmebasseng!

Bassenget blir lagt ned fra juli 2019!

Bakgrunnen for denne avgjørelsen er som følgende:

1. Anlegget må renoveres for ca. 2 millioner.

2. Fysioterapeutene som driver bassenget, har ikke lykkes med å få fulle driftstilskudd eller annen driftsstøtte fra Verdal kommune, som kan forsvare videre drift.

3. Det har ellers vært et stort arbeidspress på undertegnede i disse årene, og dette er nok også medvirkende til at jeg ikke ser meg som driver av varmebassenget i årene fremover.

Mange hundre har fått hjelp

Helsegym1Fysioterapi AS, som er driftsselskapet og Leklemåsen Varmebasseng, som er eiendomsselskapet, har drevet med behandling i varmebassenget i Verdal i 14 år nå. Mange hundre personer har fått behandling her opp gjennom disse årene:

• Medlemmer og ansatte i pasientorganisasjoner, sanitetslag, foreninger og bedrifter, har hatt gleden av å trene i varmebassenget på kveldstid i alle disse årene, og mange av disse medlemmene har fått behandling i varmebassenget på dagtid, gjennom refusjonssystemet for fysioterapeuter.

• Fysioterapi i varmebasseng er et unikt, viktig og veldokumentert helsetilbud, som fungerer for alle aldrer og de fleste diagnoser! Mange av pasientene våre har sagt rett ut at de aldri hadde klart å stå i arbeid, eller klart seg selv hjemme, dersom de ikke hadde hatt behandling i varmebassenget i Leklemåsen.

• Vi har hatt behandlingstilbud for: Muskel/skjelettplager, revmatisme, diabetes/overvekt, barn, bekkenløsning, Parkinsons sykdom, psykisk og fysisk utviklingshemmede, og mange flere diagnosegrupper.

• Vi tror det er fornuftig både samfunnsøkonomisk og for økonomien i kommunene, å ha et behandlingstilbud i varmebasseng til sine innbyggere. Langvarig dialog med kommunene i området har dessverre ikke ført til at vi har fått tilstrekkelige rammevilkår som kan forsvare videre drift.

Muligheter?

Ja, jeg tror at det kan være mulig for andre aktører å drive bassenget videre.

Pasientorganisasjoner, sanitetslag, foreninger og eventuelt bedrifter, i Verdal, Levanger og Inderøy, kan gå sammen om å starte en stiftelse for bassengdriften (kanskje IBAS?). Da er sirkelen fullført.

Stiftelsen må da kjøpe bassenget og driftslokalene, og fullføre oppgraderingene, før bassenget kan drives videre.

Det er allerede i løpet av de siste fem årene gjort mindre rehabiliteringer på anlegget som for eksempel ny varmtvannsbereder og ventilasjonsanlegg (for resten av lokalene), til en verdi av ca. 300.000,-.

Det er kanskje også store muligheter for organisasjoner, lag og foreninger, å søke om støtte til rehabiliteringen av anlegget? Kanskje også kommunene kan bidra her?

Jeg håper det finnes en løsning der ute!

Dersom det er noen ledere der ute, som tar utfordringen å få denne ballen til å rulle, er det bare å ta kontakt med undertegnede for eventuell visning av anlegget.

Vi ønsker uansett å takke alle som har støttet oss gjennom 14 års basseng- og fysioterapivirksomhet.


Med vennlig hilsen

Fysioterapeut og daglig leder

Jarle Nesbø