Nærpolitireformen: Hva skal til for at de skal forstå?

Et skikkelig feilskjær.
Debatt

Den nye politidirektøren, Benedicte Bjørnland, har allerede innsett at nærpolitireformen er blitt et skikkelig feilskjær. I et intervju med NTB da hun tiltrådte for en uke siden tok Bjørnland orde for å gå bort fra navnet, og heller kalle dette en profesjonaliseringsreform. Javel? Er det noen som virkelig tror at problemene med reformen vil forsvinne om noen gir den et annet navn?

Hadde politidirektøren spurt sine tjenestemenn om en navneendring ville svaret trolig blitt en fjernpolitireform. I nytt forskningsprosjekt ved arbeidsforskningsinstituttet rapporterer politi- og lensmannsetatens ansatte at de som en følge av nærpolitireformen føler seg fjernere fra folk og at de kjenner nærmiljøene sine dårligere enn før.

Ett parti vinner. På politisk hold, blant de som støtter endringene innenfor politi- og lensmannsetaten, ser vi ingen vilje til å erkjenne at dette er et feilspor. De tror åpenbart ikke på folk utover i landet som opplever at tjenestene som ytes fra lokalt politi oppleves som mye dårligere enn før. Det er vel heller ingen grunn til å tro at de ulike forskningsresultatene som nå legges fram gir dem grunn til å endre kursen.

Politisk er det særlig ett parti som skårer stort på folks utrygghet, oppgitthet eller hva det nå er som følge av endringene innenfor politiet. Senterpartiets framgang har så langt ingen ende, og undersøkelser at blant nærpolitireformen er blitt en av de største vinnersakene. Regjeringspartiene, og til en viss grad også Arbeiderpartiet er i villrede og går seg litt bort med beskyldninger om populisme og sånne ting. Samtidig som det for folk flest, tror jeg, at det er ganske åpenbart hvem det er som senser folkemeningen best i dette spørsmålet.

Vi har fått et politi som er på feil kurs, og folk rundt omkring i landet føler seg utilpass med det som skjer. Her i Levanger og Verdal er dette veldig tydelig. Ordførere og lensmann er skjønt enige om at dette bærer galt avsted. Vi ligger da heller ikke i noen utkant, selv om noen med kort veg til Karl Johan kan ha den oppfatningen. Også i de lokalpartiene som har gitt støtte til endringene i politiet begynner tilliten å bli tynnslitt. Derfor lurer jeg på hva som egentlig må til for at de som sitter med ansvaret skal forstå det som rører seg i folket og blant polititjenestemennene i denne saken.