Levanger trenger et konferansehotell - det må politikerne skjønne

Tidspunktet er høyaktuelt, mener skribenten.

Illustrasjonsfoto fra et av mulighetsstudiene som er gjort over hotell på havna, denne av Kosbergs Arkitektkontor AS. 

Debatt

For to-tre tiår siden uttalte en daværende ordfører seg i media med bredt smil om munnen og nærmest skrøt av at rehabiliterte Festiviteten kino og kulturhus var landets minste kulturhus.

Hvorvidt uttalelsen var ment som en hedersbetegnelse skal jeg ikke ha sagt noe om. Men for innbyggernes del er det å håpe at dagens lokalpolitikere er noe mer framoverlent.

Gjennom disse snart tretti åra har kulturlivet i Levanger måttet avfinne seg med tilsidesatte prioriteringer hva angår tidsmessige og egnede lokaliteter. Festiviteten er en majestetisk trebygning, men gammel og lite tidsriktig. Den er vakker, verneverdig og fredet. Endog er Levanger kino verdens eldste kino i kontinuerlig drift i samme sal. Nå er kinodriften nedlagt. En misère!

Det skal gis honnør for at kommunen har gjort en imponerende satsing på skole og helse. De fleste er enige om at disse sektorene har prioritet. Likeså Trønderhallen, Stadionparken og andre idretts- og fritidsanlegg. Stålende eksempler på riktige satsinger. Slike investeringer skaper økt bolyst og forsterker en allerede attraktiv kommune. Levanger kommune er i sterk vekst, og vokser mer enn alle trønderkommuner utenfor Trondheim. Og vi har et næringsliv som er imponerende, men som vi definitivt ikke skal ta for gitt. Vi er i den takknemmelige situasjonen å være vertskommune for et av landets beste lokalsykehus.

HUNT forskningssenter er fremragende i verdenssammenheng, og omtales av NTNUs rektor som en juvel. NTNU har sågar valgt å legge deler av sin medisinutdanning og forskning til Levanger. Videre er Levanger vertskommune for Nord Universitets største campus i Trøndelag. En campus som bør ha alle muligheter og forutsetninger til å forbli den største og viktigste også i framtida.

Levanger har et variert og framtidsrettet privat næringsliv, spisset med store industrikonsern som teknologisk ligger i verdenstoppen. Og da er heller ikke landbruket glemt. Trøndelags aller største landbrukskommune med særdeles innovative drivere. Intet mindre.

Så hva har dette med et nytt konferansehotell og kultursatsing i Levanger å gjøre?

Uten et tidsriktig konferansehotell vil ingen større arrangementer, kurs og konferanser bli lagt til Levanger. Noe som er særdeles viktig for en by og kommune med store ambisjoner. Og spesielt viktig for universitetsmiljøet, det helsefaglige miljøet, forskningsmiljøet og for industri og næringsliv.

Et moderne konferansehotell vil kunne fungere som et nav mellom innbyggere, privat og offentlig virksomhet, universitet og studenter, politikk og organisasjoner. Dog - en viktig premiss for suksess er at satsingen blir stor nok, framtidsrettet nok og attraktiv nok.

Det er nettopp i et slikt scenario at Levanger kommune og våre lokalpolitikere må kjenne sin besøkelsestid. Tidspunktet kunne ikke vært mer aktuelt enn nå – om enn det ikke er på overtid.

I fjor høst vedtok kommunestyret med knapt flertall å si nei til nytt bibliotek og kino på bibliotektomta. Noen politikere som stemte nei mente at prosjektet var for magert. Kanskje for lite attraktivt og for anonymt. Andre sa nei til kino for å skåne stjørdalinger og verdalinger (…). Levanger bør derfor gripe tak i denne fantastiske muligheten som nå foreligger; å planlegge, bygge og utvikle sin kultursatsing i tilknytning til et framtidig storhotell på havna.

Kommunens bidrag for å gjøre et nytt konferansehotell ekstra attraktivt vil være å investere i en spenstig og nytenkende kultursatsing som blant annet bør inneholde et moderne og framtidsrettet bibliotek som en viktig motor for ny byutvikling (se hva lille Vennesla kommune har fått til), en nyskapende State-of-the-art kino samt konsertsal/storsal. Og aller helst slik at hotellet og kommunens kultursatsing prosjekteres som en sammenhengende enhet. Hvor de ulike virksomhetene kan få én felles stor og pulserende møtearena/lobby. En vinn-vinn situasjon som vil kunne gi store synergieffekter for både konferansehotellet og kommunens kulturdel. Og som kan bli en publikumsmagnet for hele regionen.

Samtidig vil dette være et godt og viktig kommunalt bidrag for også å kunne styrke rekruttering av fagpersonell til vårt sykehus og våre universiteter. En underkommunisert utfordring gjennom altfor lang tid.

Hotelltomta på havna er stor og helt unik både i regional og nasjonal sammenheng. Planarbeidet som ble utført av Kosbergs Arkitektkontor AS for noen år siden (se bildet) bør fortsatt benyttes og videreutvikles. Et fantastisk og visjonært prosjekt.

Levanger kommune har et stort og forpliktende ansvar som vertskommune som definitivt ikke må misligholdes. En hovedoppgave blir å legge til rette for at våre private og offentlige virksomheter skal kunne utvikle seg positivt og vokse i åra som kommer. Og ikke minst for å kunne tiltrekke oss ny virksomhet, nye arbeidsplasser og flere studenter. Og slik at flest mulig av studentene våre ønsker å bosette seg i kommunen etter endt utdanning.

En kultursatsing i tilknytning til et nytt konferansehotell på havna vil være en viktig, riktig og helt nødvendig investering til framtidig inntekts ervervelse. Som definitivt vil gi økt bolyst, økt etableringslyst, økt aktivitet, nye offentlige og private arbeidsplasser, flere innbyggere, økte skatteinntekter. Og ikke minst økt livskvalitet. For alle innbyggerne i Levanger.

Og til de politikere som stemte ned kultursatsingen angivelig for ikke å skade kulturtilbudet i Stjørdal og Verdal – reis dere opp slik at alle kan se dere!

Hans Martin Anderssen