Dagens leder

Ikke alle framskritt er gode framskritt

Det vil bli et bikkjeslagsmål om Nord universitet framover.

Forslaget innebærer en klar styrking av miljøet på Røstad. Det er gledelig for Levanger. Foto: Roger M. Svendsen 

Debatt

Det vil bli et bikkjeslagsmål om Nord universitet, campus, studiesteder og nedleggelser før sommerferien. Det er klart etter at det i går ble kjent at universitetets ledelse anbefaler å satse på Bodø og Levanger som såkalte campus, mens Steinkjer og Stjørdal blir opprettholdt som studiesteder. Utdanningen av sykepleiere og vernepleiere i Namsos kan blir opprettholdt, administrativt lagt under Levanger, mens utdanningene foreslås nedlagt i Nesna og Sandnessjøen.

Les også:

Vil videreutvikle og bygge opp i Levanger - og flytte skuespillerutdanningen dit


– Vil bli et løft for Levanger

Det sier levangerordføreren om Nord-innstillingen.

 

Verdal-ordføreren: – En rektor med tunnelsyn

Mener det er dramatisk at Verdal kan miste skuespillerstudentene.

 

Forslaget innebærer en klar styrking av miljøet på Røstad. Det er gledelig for Levanger. Det skjer først og fremst på bekostning av Steinkjer og Namsos. Reaksjonene er naturlig nok sterke i begge byene. Verken steinkjerbygg eller namdalinger er kjent for å gi seg uten kamp. Av den grunn er det ingen grunn til å tro at struktursaken er avgjort, og at Levanger allerede nå kan innkassere en seier. Min vurdering er at Namsos har størst sjanse for å vinne fram, fordi syke- og vernepleierutdanning er så viktig for rekrutteringen til sykehuset. Dette er et overordnet hensyn, der en beslutning i universitetets styre kan bli overprøvd av høyere instanser.

Skuespillerutdanningen. Nord-ledelsen legger også opp til en kamp mellom Verdal og Levanger. De vil flytte skuespillerutdanningen fra Tindved til Røstad. Dette er en liten sak i den store sammenhengen. Tidligere debatter har imidlertid vist at den har stor sprengkraft lokalt. Argumentet som brukes er det i Verdal er for få studenter til å skape et godt studie- og studentmiljø. Utredningen sier samtidig ingen tingom hva slags fasiliteter som behøves for å utdanne skuespillerne på Røstad. Det sier meg at man enten står overfor betydelige investeringer, eller at det tas et prokuratorknep som vil innebære en helt annen utdanning enn den som var tenkt da dette ble etablert i Verdal i sin tid.


Skjønner ikke hvorfor studenter absolutt skal ta utdannelsen i storbyer

– Levanger må jo være en drøm for en ung student, synes hun.

I sin tid var nordtrønderne stolt av sin desentraliserte høgskoleutdanning. Den ga man opp da HiNT valgte Bodø som sin fusjonspartner i stedet for å stå på egne bein. Om det var utviklingen vi nå ser som var målet for fusjonen er vanskeligere å se. I universitetsmiljøet er det mange som mener man ikke har noe annet valg enn å henge med i utviklingen, koste hva det koste vil. Utenfra betraktet er det lett å se det annerledes. Ikke alle framskritt er nødvendigvis gode framskritt.