Rådmann på åremål: Her er det greit å være føre var

Debatt

I siste kommunestyremøte i Levanger tok Anita Ravlo Sand opp spørsmålet om kommunen bør ha en rådmann på åremål, istedenfor å ha kommunens toppleder i en fast stilling. Begrunnelsen fra SP sin ordførerkandidat var at med en mer tidsbegrenset ansettelse vil kommunen ha sikret seg stabilitet og at man enklere kan oppnå et skifte hvis rådmannen ikke leverer det som kommunestyret forventer.

Ordfører Robert Svarva var i sitt svar mye enig med Sp-politikeren. Heller ikke ordføreren ønsker seg en rådmann med et oppsigelsesvern på linje med andre arbeidstakere. Svarva var heller tilhenger av en ordning der rådmannen fraskriver seg sitt oppsigelsesvern. Det vil medføre at det blir enklere og langt mer fleksibelt å avslutte et arbeidsforhold raskt hvis kommunestyret mener det er behov for det. Et åremål kan tidligst avsluttes etter seks år, sa Svarva, og mente det kunne vise seg for lang tid om det oppsto situasjoner der rådmannen ikke fungerte etter ønsket.

Riktig tidspunkt. Dette er en viktig diskusjon å ta, og tidspunktet er også riktig med tanke på at Levanger trolig står foran en ny rådmannsansettelse om ikke altfor lang tid. Hovedregelen for slike stillinger rundt omkring i Kommune-Norge er faste stillinger. Men vi ser stadig flere eksempler på kommuner som velger åremål. Sand viste til Trondheim, Oppdal og Malvik som har valgt rådmann i seks år, og mulighet for å forlenge åremålet i seks nye år.

Både Sand og Svarva har godt argumenter i denne diskusjonen. Det viktigste må være et mer fleksibelt oppsigelsesvern for kommunens toppleder. Rådmannen er i en nøkkelrolle, plassert mellom politikk og administrasjon. Dette er en svært krevende jobb som på mange områder skiller seg ut fra lederjobber i privat sektor. Noen ganger oppstår det situasjoner, det er mange eksempler på det også fra Levanger og Verdal, der tilliten til kommunens toppsjef blir satt på en prøve. Med et sterkt stillingsvern er det vanskelig å sette hardt mot hardt, selv om alle parter egentlig forstår at en oppsigelse hadde vært den beste utgangen.

Blant annet derfor er spørsmålet som reises i Levanger svært viktig. Og det er bra at slike spørsmål kan diskuteres prinsipielt uten at det handler om en enkelt person, men om stillingen som kommunens toppleder.