Innlegg

«Steinkjer har støvsugd sørlige Innherred for hundrevis av arbeidsplasser»

Endelig har Nord Universitet våget å gjøre det som er nødvendig.

Steinkjer har fått nok, mener Hans Martin Anderssen. Her et bilde av det nye campuset ived Nord i Steinkjer mens det var under bygging. 

Debatt

Politikerne Elin Rodum Agdestein (H) og André N. Skjelstad (V) er valgt inn på Stortinget av velgere fra hele tidligere Nord-Trøndelag – for å representere sine velgere på Stortinget. Begge disse politikerne kommer fra Steinkjer kommune. Skjønt André N. Skjelstad kommer fra Verran, men blir nå en del av Steinkjer fra 2020.

Hva var det som gikk galt med virkelighetsoppfatningen hos disse representantene, siden de begge etter noter kun representerer Steinkjer i nasjonalforsamlingen og kun framsnakker Steinkjer både i åpne og lukkede fora? Har de inngått en hellig sammensvergelse – nærmest en pakt - med Steinkjerordfører Gram og fylkesordfører Sandvik om å rasere samtlige kommuner mellom Steinkjer og Trondheim? Var dette forutsetningen for etableringen av «Det Nye Trøndelag»? Var dette selve kompensasjonen for at Sandvik i sin euforiske iver skulle få fortsette som ny fylkesordfører?

Nord Universitet har fått kniven på strupen fra sin eier – Staten. Oppdraget er å gjøre universitetet bærekraftig og i stand til å møte en framtid i sterk konkurranse med andre universiteter. Når rektor med sitt kollegium presenterer forslag til ny og framtidsrettet struktur avstedkommer et ramaskrik og rabalder vi sjelden har sett maken til. «Våre» stortingspolitikere som skal tale hele fylkets sak velger å omfavne sin hjemkommune Steinkjer og til dels Namdalen. Fylkesordfører Sandvik lar seg rive med. Og om ikke dette var nok ser vi også at ny fylkesrådmann velger å løpe under samme fane – han dere vet som ville legge ned en mengde stasjoner på Trønderbanen for at han selv skulle pendle seg selv raskere på jobben fra Melhus til Steinkjer.

Endelig har Nord Universitet våget å gjøre det som er nødvendig. Og som har vært etterlyst gjennom lang tid. Et universitet smurt tynt ut over hele det gamle Nord-Trøndelag ville ha drept Nord Universitet. Det er de fleste klar over. Men Agdestein, Skjelstad, Gram og Sandvik spilte høyt. Det var Steinkjer som skulle bli hovedcampus.

Nå som steinkjerordfører Gram og hans kumpaner gråter sine tårer over skuffelsen og mener at Steinkjer raseres fordi Nord Universitet legger ny struktur, la oss ta et kort tilbakeblikk over noen av de siste års hendelser hva angår lokaliseringer og nedleggelser.

Stjør- og Verdal sorenskriverembete. Den desidert største og eldste (etablert 1591) lokale domstolen i tidligere Nord-Trøndelag. Det foregikk et spill bak lukkede dører for å gjøre Steinkjer til ny tingrettsby. Levanger skulle raderes bort. Ingen rikspolitikere kjempet for Levangers sak. Steinkjerordfører Gram satt som vanlig tilsynelatende stille i båten. Da vedtaket ble kjent raljerte han så høyt i sin øredøvende jubel at til og med påtroppende sorenskriver i Inntrøndelag tingrett måtte gi ham en reprimande.

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), Stjørdal. Forskningsstasjonen på Kvithamar i Stjørdal ble med et pennestrøk – og på bakrommet – vedtatt flyttet fra Stjørdal til Steinkjer. De nevnte stortingspolitikerne fra Steinkjer var sannsynligvis krumtappen i avgjørelsen. Styreleder i NIBIO var høyremannen og tidligere statsråd Victor Normann. Dette ble gjort utelukkende for å bygge opp Steinkjer. Ingen registrert politisk støtte for Stjørdal. Steinkjerordføreren uttykte glede nok en gang.

Trøndelag politidistrikt. Et høyt spill iscenesatt av flere aktører innen etaten, hvor tidligere Levangerlensmann Anne Ulvin, politimester Nils Kristian Moe, et manipulert ansettelsesråd og «ny» politileder for Innherred og Namdal fra Steinkjer utgjorde skuespillerne. Resultatet er kjent; politiet trakk seg ut av nordlige Trøndelags mest folkerike region. De slukket lyset og tok med seg de ansatte til Steinkjer. Steinkjerordfører Gram var lykkelig. Våre rikspolitikere forholdt seg tause. Ingen støtte fra Agdestein og Skjelstad til Levanger.

NAV. Etaten utlyste konkurranse om leie av nye lokaler for en framtidig samlet etablering på strekningen Levanger – Steinkjer. NAV administreres av Arbeids- og sosialdepartementet og ledes av høyrepolitikeren Anniken Hauglie. Levangerordfører Svarva utførte et godt stykke arbeid og tilbød NAV splitter nye lokaler ved jernbanestasjonen i Levanger sentrum. Men avgjørelsen var mest sannsynlig tatt måneder i forveien. Våre rikspolitikere Agdestein og Skjelstad hadde nok brukt tiden godt på bakrommet. Steinkjer ble valgt, og mange titalls arbeidsplasser forsvinner fra Levanger. Steinkjerordfører Gram er fornøyd. Rikspolitikerne forholder seg høflig tause.

Skatt Midt. Skatteetaten i Levanger blir lagt ned. Flyttes til Steinkjer. Ordfører Gram er lykkelig.

Levanger trafikkstasjon/Statens vegvesen. Det samme skjer. Etaten legger ned i den mest folkerike regionen og flytter til utkanten Steinkjer.

Det er mange som nå føler at nok er nok. Steinkjer har på en ufin måte og ved hjelp av svikefulle rikspolitikere og sentrale trønderpolitikere støvsugd sørlige Innherred for hundrevis av arbeidsplasser.

Vi kjenner etter hvert lusa på gangen – det var dette som var strategien også med Nord Universitet.

Hans Martin Anderssen