Innlegg

Fikk «parkeringsbot» under begravelsen - mener forbudet bare flytter problemet

Innleggsforfatteren fikk parkeringsbot da han var i en begravelse i Alstadhaug kirke. Nå må det gjøres noe med parkeringsforholdene ved kirken, mener han. 

Debatt

Jeg var for noen dager siden i begravelse i Alstadhaug kirke. Til begravelse å være, kom jeg litt sent, ca. 15. minutter før seremonien startet. Det var en relativt stor begravelse, og biler sto parkert overalt. Parkeringsplassen var helt full, og det var parkert langs fylkesveien helt ned til Skjerpingen og videre på begge sider av lokalveien ned mot Eidesøra. Langs denne veien fant jeg likevel et innsmett godt utpå veiskulderen.

Da jeg kom tilbake til bilen etter seremonien, var jeg «belønnet» med parkeringsgebyr på kr. 900 fra parkeringsetaten i Levanger kommune, i likhet med 10-15 andre biler som sto i det samme området.

Asbjørn Norberg godtar parkeringsgebyret, men mener parkeringsløsningen ikke er optimal. 

I mangel av ledig parkeringsplass har dette vært en relativt vanlig måte å finne parkering på ved anledninger som samler mye folk. At det i løpet av den siste tiden hadde kommet opp et skilt med «Parkering forbudt», la dessverre ikke jeg merke til. Derfor var parkeringsgebyret selvsagt riktig, og beløpet er allerede lagt inn for betaling.

Poenget er imidlertid at dette parkeringsforbudet bare forskyver problemet på andre steder i området mellom sagbruket og Skjerpingen, samt i området rundt Alstadhaug gård.

Når vi er på besøk i kirka, er det gjerne knyttet til seremonier og arrangement med behov for både ro og en viss verdighet. Parkeringsforholdene inviterer ikke til det når det er samlet mye folk, og det er det ofte på Alstadhaug.

Nå er ikke dette et problem av nyere dato, og jeg har forstått at det ikke er grunneieren det står på når det er behov for å utvide parkeringsarealet.

Hvem som er riktig adressat er jeg usikker på, men om jeg retter forespørselen til kirkeverge Winther eller ordfører Svarva, regner jeg med at jeg blir tilgodesett med et fornuftig svar. Hvordan er fremdriften med å legge til rette for nødvendig parkering på Alstadhaug, og når kan vi regne med at det kommer i orden?

En tidsriktig og parkmessig utført parkeringsplass vil være en flott «sluttstein» på en ellers fin utvidelse og fornyelse av arealer og servicebygg rundt Innherreds-katedralen.

Asbjørn Norberg