Dagens leder

Nå er nok løpet kjørt

Men Nord-saken framstår merkelig på mange måter.

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen får mye pepper fra politikere, men får bred støtte fra styret i Nord. Foto: Bjørnar Leknes, Nord universitet 

Debatt

Styremøtet i Nord universitet på tirsdag banet klar veg for at en omdanning i universitet langt på veg i tråd med rektors innstilling. Etter å ha hørt og sett debatten i styret er det vanskelig å tolke dette annerledes. Blir det omfattende forandringer i forhold til forslaget, må det i så fall komme som en følge av politisk styring fra statsråden, eller at statsråden blir instruert av et stortingsflertall. Det er vanskelig å se for seg at det vil skje. Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen fikk ros fra sitt styre for hovedpunktene i sin utredning. Styret mener også at det er nødvendig med såpass store endringer om universitetet skal klare kvalitetskravene som stilles for fortsatt å være et universitet.

Rett nok ba styret om ytterligere utredninger fram mot det endelige vedtaket i slutten av juni. Styret ga samtidig klarsignal til at forslaget blir sendt på høring. Bestillingen til direktøren kan nok tolkes som at det kan bli noen justeringer i forhold til helsefagutdanningen i Namsos og tilbudet som gis i Vesterålen. At Namsos kan få status som studiested vil ikke være overraskende ut fra det som er sagt om betydningen utdanningen har for Sykehuset Namsos. Det høres ut som at styret har valgt en fornuftig tilnærming.

Brevet fra statsråden. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har opptrådt med litt merkelige uttalelser i mediene etter at forslaget fra Nord-rektoren ble kjent. Hun har gitt uttrykk for en overraskelse over at forslaget er så vidtrekkende. Statsråden sendte et brev som lå på styrets bord før styremøtet på tirsdag. Her skriver Nybø blant annet at det er viktig at «styret vurderer hvilke konsekvenser studiestedstrukturen kan få for andre deler av arbeids- og samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de stedene som kan få de største endringene.» Styret tolket statsrådens brev som en støtte til arbeidet som er gjort så langt, og mener at de svarer opp på hennes ønsker med de utredningene de har bedt om.

Nord-saken framstår merkelig på mange måter. Fra politisk hold hagler det beskyldninger mot et universitet som mener de gjør det de er bedt om fra de samme politikerne. Det som blir gjort, blir samtidig møtt med hoderisting fra store deler av samfunnet rundt. Det forteller oss at vi ennå ikke har funnet en god form på hvordan vi skal styre våre samfunnsinstitusjoner.