Innlegg

«Levanger har alle muligheter for å bli en foregangskommune innen miljø»

Velg framtida, sier Frida (18)

Frida Myklebust er ungdomskandidaten til SV i Levanger. 

Debatt

Skogbranner herjer allerede landet over, bålforbudet varer i 5 måneder, arter utryddes i rekordfart, havtemperaturen stiger dramatisk, bøndene sliter og ekstremværet blir den nye normalen. Dette er noen av tingene som gjør at jeg og andre ungdommer ikke får sove om natten. Vi går inn i en fremtid hvor ungdommer verden rundt er redde fordi voksne og makthavere ikke evner å tar ansvar for fremtiden til barna deres.

I Norge har vi både kunnskapen og ressursene til å gjøre en forskjell i den internasjonale klimakrisen vi står overfor, men den kullsvarte høyre regjeringen mangler politisk vilje og bader i olje med bind foran øynene. Jeg syns det er skummelt at vi har en regjering som ikke evne å tenke over konsekvensene, men heller prioriterer kortsiktig profitt foran framtida vår.

Men det finnes løsninger som vi ikke trenger regjeringen for å gjennomføre, Vi både kan og må ta ansvar og handle lokalt. For at Levanger skal bli et godt sted for barn og unge å vokse opp i så må vi begynne å handle raskt, fordi tiden begynner å renne ut.

Levanger er en kommune med stolt og lang historie innenfor landbruk. For at vi som er unge i dag skal kunne fortsette med dette så må det begynne å tilrettelegges for at det skal være mulig. Ekstremværet grunnet klimaendringene har fatale konsekvenser for landbruket vårt, og derfor må vi prioritere klima- og miljøtiltak i kommunen vår. Vi må slutte å bygge ned matjorda vår og heller satse på landbruk fremfor firefelts motorvei. Vi må fokusere på og tilrettelegge for lokalprodusert mat fremfor å importere mat fra andre steder i verden som vi heller kan lage her i Levanger.

For å kutte utslipp må vi også gjøre det tryggere å ferdes miljøvennlig. Å sykle til skolen har store helsefordeler i tillegg til miljøfordeler, men det er ikke så fristende å sykle om man er redd for å bli påkjørt grunnet dårlig tilrettelegging. Å ha egne felt til syklister i sentrum og langs skoleveiene gjør det tryggere og mer innbydende for barn og unge å ferdes rundt på sykkel i kommunen vår.

Levanger har alle muligheter for å bli en foregangskommune innen miljø, alt som trengs er vilje og handlingskraft. Levanger trenger et grønt løft, som setter miljø på dagsorden og som ikke velger kortsiktig profitt foran et levelig klima. Et rødgrønt Levanger er et Levanger som setter framtiden først!

Sett framtiden først du også, stem Sosialistisk Venstrepart i Levanger 9. september.

Frida Myklebust Amdahl

(18 år) 5. plass og ungdomskandidaten til Sosialistisk Venstreparti i kommunevalget i Levanger