Dagens leder

Her må det brukes både pisk og gulrot

Det må nok sterk lut til om man skal lykkes med å redusere trafikken og støvplagene gjennom Kirkegata. Foto: Steinar Eggen 

Debatt

Da jeg leste om tiltaksplanen for å få bukt på støv- og trafikkproblemene i Levanger sentrum kom jeg på historien om gutten som litt slukøret tok kontakt med sin far på telefon etter at han hadde spilt fotball utenfor huset. «Du far», sa han. «Er den veldig kostbar den store termopanruta i stua?» Faren gikk rett i taket og ropte ut i telefonen: «Har du klart å knuse ruta med fotballen?» «Nei da», svarte poden. «Men jeg var uheldig og klarte å knuse et av kjellervinduene».


Bompenger kan gjøre Kirkegata mer støvfri

Men ordføreren er skeptisk.

Ordet bompenger har litt av den samme virkningen, tror jeg. Derfor er det kanskje et lurt grep av kommuneadministrasjonen i Levanger å nevne muligheten for en slik avgift når de forslår ulike tiltak for å forsøke og få bukt med trafikkproblemene i sentrum. Selv om de innerst inne ikke mener dette i fullt alvor, kan det være lurt å holde døren på gløtt lengst mulig. Kanskje kan de desto lettere få støtte for å få innført andre litt mindre upopulære tiltak, som kan vise seg å virke etter hensikten.

Sterk lut. Nå vet jeg ikke om de tenker på denne måten i rådhuset, men tanken er ikke så dum. For det må nok sterk lut til om man skal lykkes med å redusere trafikken og støvplagene. I gjennomsnitt kjører det tolv tusen biler i døgnet gjennom Kirkegata. Sannsynligvis må det på bordet tiltak som får færre til å bruke bil i sentrum om man skal få den effekten man ønsker. Målinger som er gjort i vinter viser omfattende støvproblemer, da det er registret 20 dager i 2019 med svevestøv over de fastsatte grenseverdiene.


En slange ødela en hel vinter med luftmålinger

– Vi vet ikke hvor mange dager vi har overskredet grenseverdiene i den verste perioden om vinteren, sier Patrik Lindblom.

Å koste, vaske og støvsuge gatene mer hyppig enn før er noe av det som antydes som tiltak. Men heller bruk av salt enn strøsand, eller å finne annen type strøsand diskuteres. Dette er tiltak som kan dempe på støvproblemene, men som ikke har noen virkning på antallet kjøretøy gjennom byen. Derfor antydes det fra kommunens side at det kan være aktuelt med noe som svir mer på pungen. I den sammenheng trekkes bompengene opp av hatten, men også piggdekkgebyr nevnes som en mulighet.

Jeg tror det er nødvendig å gripe både til pisk og gulrot om det menes alvor med en slik tiltaksplan. Erfaringsmessig hjelper det ikke med holdningskapende arbeid i trafikken. Og vi må gjerne trues med bompenger!