«Det var ikke Senterpartiet som sto fremst i kampen for Trehusbyen»

Debatt

Ordførerkandidat for Senterpartiet i Levanger, Anita Ravlo Sand har i likelydende innlegg i TA 27. april og Innherred 25. april skrevet en del betraktninger som omfatter Levanger kommune som helhet og Levanger som by. Det er ikke vanskelig å si seg enig i mye av det som står i innlegget.


I innlegget blir Trehusbyen og fredningsvedtaket trukket fram som det aller viktigste som har skjedd. Dersom man går tilbake i tid og ser på hva som skjedde i starten av denne prosessen, var vel ikke Senterpartiet det partiet som bidro i denne prosessen. I Trønder- Avisa 22. desember 2008 da kampen rundt bevaring/fredning var på det heftigste i behandling av Bjørås- og Larsengården, merket jeg meg spesielt følgende sitat «Riv skiten som bare står og råtner» som ble brukt som overskrift i en artikkel der nåværende varaordfører var sentral.

På tross av at det ikke var Senterpartiet som sto fremst i kampen for Trehusbyen mener Levanger SV at det er flott at Senterpartiet i dag ser verdien i Trehusbyen og fredningsvedtaket av deler av Levanger sentrum.

Politikere blir ikke målt på hva de mener, men målt på hva de stemmer for. Senterpartiet har vært en del av posisjonen i Levanger kommune i de siste valgperiodene og Senterpartiet i posisjon har hatt mulighet til å fremme forslag for å løse problemene med trafikken i Kirkegata i disse valgperiodene. Jeg kan ikke i farten huske noen konkrete forslag fra SP.

Trafikkmengden og støvproblematikken har vært kjent lenge, og i dag har vi faktisk en målestasjon som kan vise oss at grenseverdiene for helseskader blir overskredet. Denne målestasjonen har målt støv siden 12. oktober 2016.

For trivsel og god atmosfære i bysentrum er det derfor svært viktig med konkrete trafikkreduserende tiltak i samarbeid med veieier. Nye måletall viser at vi fra 18. mars til 25. april 2019 har 20 dager med målinger med over tillatt grenseverdi på CPM10 over 50ug/m3.

Kampen om handelskundene i sentrum er trolig tapt, den kampen er vunnet av Magnetenområdet. Mye positivt har skjedd for å øke trivselen i bykjernen. I den forbindelse må Stadionparken, Sjøparken og utvikling av Sjøgata og bykjernen knyttet opp mot Nord Universitet via Holmgangen nevnes. I disse sakene har det vært tverrpolitisk enighet, bortsett fra stadion der posisjonspartiene i starten ville ha en storstilt boligutbygging, men dette ble det ikke noe av takket være prosjektet Levanger 2020.

For å øke hygge og trivsel i sentrum må også debatten om kino og nytt bibliotek tas på ny i kommende periode. Sist saken var oppe til debatt var det posisjonspartiene som ivret mest for å forkaste planene. Nedleggelse av kino og et dårlig bibliotekbygg øker ikke trivsel og hygge i byen vår.

Snart må også de politiske partiene ta stilling til den foreslåtte utbygging i nordre del av Sjøgata mot Sundet. Levanger SV har allerede sagt nei til igjenbygging ut mot Sundet i denne saken. Bygges dette området igjen vil det skape mistrivsel for de mange som allerede bor i området. Hva Senterpartiet mener i denne saken er ukjent, men Levanger SV sitt synspunkt i denne saken er konkret og noe folk kan forholde seg til.

Avslutningsvis skriver Ravlo Sand at målet om et levende sentrum er tverrpolitisk. Svaret på dette er Ja, men jeg er usikker på hvilken konkret politikk Senterpartiet vil føre framover for å nå målet.

Gunnar Løvås

1 kandidat for Levanger SV ved kommune valget 2019