Han sier klart og tydelig nei til bompenger i Levanger

Debatt

I avisa Innherred, lørdag 27. april 2019, sier Patric Lindblom at kommunen og fylkeskommunen har klekket ut en tiltaksplan i felleskap, hvor blant annet innføring av bompenger er et av forslagene. Innføring av bompenger er et av tiltakene for å gjøre Kirkegata mer støvfri.

Bompenger er i utgangspunktet en tilleggsavgift for bygging av nye veier, bruer og tunneler, ikke for å dempe støv. Levanger Fremskrittsparti sier et klart og tydelig nei til bompenger i Levanger kommune.

Støv fjernes eller dempes ved bruk av salt, støvsuging eller spyling/vasking av gater og fortau. Dessuten kommer det også støv fra vedfyring, anleggsplasser og selvfølgelig strøsand fra vinterens snødekte gater og fortau.

Tar man turen utenfor sentrum kan man observere mye strøsand som ligger fra siste vinter, noe som vil virvle opp ved økende vind, som igjen kan havne i sentrum med riktig vindretning. Patric Lindblom vil innføre bompenger for å dempe støvet i Kirkegata, men må heller konsentrere arbeidet mot gjennomgangstrafikken, som er et helårsproblem.

Å innføre en bomring rundt Levanger sentrum er å gjøre sentrum en bjørnetjeneste, da det meste av trafikken da vil konsentrere seg om andre muligheter. For å eksemplifisere problemet støv, så fins der støv overalt, også i sterile rom.

Harald Berg

Levanger FrP