Svevestøvet gjør oss syke - her er fire konkrete forslag

Debatt

Det ser ut som kommunen sammen med Trøndelag Fylkeskommune begynner å våkne, og ser først nå hvor farlig svevestøvet i Kirkegata er.

Kommuneadministrasjonen har sendt et utkastet til prosjektplan til fylkeskommunen.

Det skal opprettes en egen gruppe under navnet: Tiltaksutredning 2019-20 som skal fordele ansvar og oppgaver.

Det ligger mange forslag i utredningen som, bl.a. koste gatene oftere eller støvsuge gatene, bompenger, endre fartsgrenser, etablere piggdekkgebyr med mer.

Alt dette er bra, men mye av dette vil koste penger, og kan ta tid. Jeg har kjempet for Kirkegata gjennom mange år og det var også jeg som hadde mast på Vegvesenet som i sin tid, og fikk til slutt satt ned fartsgrensen fra 50 til 30 km.t. i Levanger sentrum.

Bompenger kan bli vanskelig og innføre. Man kan kjøpe et kort som festes på frontruta, som gir bilen tillatelse til kjøring gjennom Kirkegata. Man kan kjøpe kort ved en automat på Mule og Branes. Månedskort eller årskort. Og det må bli jevnlig politikontroller slik at ingen jukser.

Dette vil ta tid og innføre, og slik jeg har skrevet om flere ganger vil mine forslag koste lite for Kommunen/ fylkeskommunen og kan ordnes i løpet av et par-tre måneder.

Det viktige er at all bil/motorisert kjøretøy da vil velge å kjøre E-6 rundt Levanger. Dette gjelder selvsagt ikke de som skal inn til sentrum for arbeid/handel.

Dette er mine fire forslag: Som jeg håper Tiltaksutredningen ser på.

1 Alle gatekryss får hevet fotgjengerovergangene på samme måte som i Sjøgata.

2 Kirkegata i Levanger er den eneste gate i byen som har forkjørsrett. Denne må oppheves slik som alle de andre gater i byen. Vi må altså vike for all trafikk som kommer fra høyre.

3 Trafikklys innføres ved kirka, Sundgata / Kirkegata og Hans Jelstrups gate for trafikken inn til Sykehuset.

4 Kirkegata og de andre gatene må vaskes med jevne mellomrom slik det gjøres på Steinkjer.

Fra 1. januar ble nasjonale grenseverdier for svevestøv skjerpet i flere norske byer og tettsteder. Svevestøvet er høyere enn det helsemyndighetene anbefaler om Luftkvalitet.

Videre kan jeg lese i samme skriv at et voksent menneske puster ca. 10 000 liter luft i løpet av et døgn. Luftkvaliteten har derfor stor betydning for folks helse, og Levanger må vel være den verste med 12-13000 kjøretøyer gjennom Kirkegata i døgnet.

Jeg har plukket frem en svensk undersøkelse der folk som bor i gater med mye eksos og svevestøv utvikles oftere sykdommer som demens og Alzheimers. 2000 deltakere fra 55 år og oppover var med på den 15 år lange studien, og rundt 300 av disse utviklet Alzheimers eller vaskulær demens i løpet av perioden.

At administrasjonen i Levanger kommune forstår alvoret er meget bra. Men det skal være valgt til høsten og da må valgte politikere også forstå.

Valget må bli et miljøvalg. Vi må stemme på det partiet som vil gjøre alvor med miljøet.

Når den svenske 15. år gamle jenta Greta Thunberg vekker politikere over hele verden så må vi som lever og bor i Levanger greie å vekke de som har stilt seg villig til å stå på en politisk valgliste.

Asbjørn D.K. Eklo