Bevisst feilinformasjon om helikopterlandingsplassen?

Debatt

Innherred sin redaktør Roger Rein påpekte 2.5.2019 et kjent trekk ved samfunnsdebatten i gamle Nord-Trøndelag, for oss fagfolk ved Sykehuset Levanger. Svært få ønsker å utvikle Sykehuset Levanger til det beste for sine pasienter. Derfor en stor takk til Nina Berget og Robert Svarva som i Levangers kommunestyremøte 25.4.2019 på nytt påpekte HNT sin manglende oppfølgning av helikopterlandingsplassen. Dette har vært diskutert flere ganger tidligere i media, blant annet et innlegg fra 18.12.2017: – Ikke-fungerende lederskap truer hele bruken av 100-millionersplassen

Slik saken har utviklet seg, kan det virke som at den høyeste ledelsen ved Sykehuset Levanger ikke har noen interesse av å få bygget en transportbru fra helikopterlandingsplassen og inn til Akuttmottaket på sykehuset.

De får det til å høres råflott ut å bygge en transportbru, og det er kanskje derfor informasjonssjef Svein Karlsen konsekvent kaller den en «skywalk». Men vi som forflytter skadde og syke pasienter på en båre som ikke er egnet for ujevnt underlag (finnes ikke å få kjøpt tilpasset vårt behov), ute i all slags vær og vind, over humper og dumper, er ikke enig. Pasienter med bruddskader er blitt påført unødvendig ekstra lidelse, forsinkelser når biler kommer på veien og over parkeringsplassen. Vi har opplevd dårlig brøytet vei og at grus har satt seg fast i hjulene. Og ikke minst ser vi at taushetsplikten blir dårlig ivaretatt, da pasienten kan observeres over et stort område.

Anne Fresvig (nummer to fra venstre) mener det feilinformeres om Norsk Luftambulanses holdning til transportbru. På bildet er hun sammen med Lise Hafskjold, intensivsykepleier, Odd Eirik Elden, klinikkoverlege, Øystein Sende, klinikkleder, Sturla Hamre, avdelingsleder for ambulansetjenesten og Bodil Vestvik, intensivsykepleier. Foto: Roger M. Svendsen 

Selv om helikopterlandingsplassen var en stor forbedring i seg selv, er ikke prosjektet ferdig før pasientene kan fraktes inn og ut av sykehuset på en trygg og forsvarlig måte. Jeg stusset derfor da det sto å lese i Trønder-Avisa (24.4.19) at Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og legene ved Norsk Luftambulanse AS (NLA) sin base i Trondheim er godt fornøyd med dagens løsning. Jeg tok derfor kontakt med SNLA og NLA. På direkte forespørsel, 2.5.19, svarer lokalmedisinsk leder ved Luftambulansen i Trondheim, Luftambulanselege Eivinn Skjærseth skriftlig:

«Jeg har tidligere presisert følgende i en epost sendt til Svein Karlsen 19.1.18:

Direktør Aas fremstiller det i media som at en skywalk er `unødvendig` for NLA. Vi synes det er uheldig å bli tillagt slike ytringer, og stusser på at media fores med denne saken før endelig referat fra møtet foreligger. Skywalk vil være det optimale for pasient og følgepersonell. Dette vil gi en økt sikkerhet og komfort for pasienter som skal flyttes inn eller ut av Sykehuset Levanger med helikopter.»

Luftambulanselege Skjærseth skriver videre:

«Det har vært ytret løfter om økt fokus på bar asfalt fra akuttmottak til inngang heis i nytt bygg med helikopterlandingsplass, men erfaringen gjennom det siste året tilsier at dette er vanskelig å oppnå. Vår holdning er fortsatt at en skywalk vil være en optimal løsning, som er ønsket fra vår side, men vi har ikke mulighet til å legge oss opp i HFets økonomiske prioriteringer.»

På vegne av SNLA, skriver Regional rådgiver Elin Staveli:

«Som vi også sa til Trønder-Avisa skulle vi optimalt sett ha ønsket en gangbru, men vi må respektere de prioriteringene som er gjort.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon og oppdraget vårt er: «Alt vi gjør, gjør vi for å redde flere liv og begrense følgene av akutt, alvorlig sykdom og skade». Derfor kommer vi fortsatt til å fremsnakke en transportbru!»

Så nå håper jeg at diskusjonen om transportbru kan fortsette på en åpen og ærlig måte hvor både lokale og regionale medisinskfaglige råd blir vektlagt.

Anne Fresvig

Traumeansvarlig lege Sykehuset Levanger/Luftambulanselege Redningshelikopter Ørland.