Innlegg

– De beskrev kvaliteten med heimbygda meget godt

Maja Bentzon Skei er tilbake på hjemgården på Ronglan, og tok med seg ektemannen Ove Norstad og barna Sondre og Vilde. Foto: Privat 

Debatt

Ekteparet Maja og Ole beskrev kvaliteten med heimbygda meget godt i avisa Innherred 16. april under tittelen «Fløtta heim». Det varma et Senterpartihjerte som i mange år har stått på, nettopp for å få opparbeidet flere boligtomter i Gottåsfeltet på Ronglan.

De avslutter intervjuet med å fortelle at de vet at det er flere familier som ønsker å flytte hjem igjen.

Kommunen har ventet med å opparbeide tomtene i Gottåsfeltet med begrunnelsen at det måtte være et behov. Men nå er alle tomtene i feltet solgt og under utbygging. Da må kommunen være raskt på banen! Tida for oppstart er NÅ.

Senterpartiet har hele tida hatt trua på Ronglan som en god plass å bo. Maja beskriver det slik: «Det er trivelige folk og en fin plass med et trygt miljø for ungene. Det er godt samhold mellom sambygdinger, innflyttere og de av oss som flytter hjem.»

Når utflytta ronglansbygg flytter tilbake til heimgrenda og beskriver Ronglan på en slik fin måte, må kommunen komme på banen og utnytte den gode reklamen for Ronglan og Gottåsfeltet.

Senterpartiet er opptatt av velfungerende, trygge lokalmiljø med tilgang til møteplasser, kulturtilbud og andre aktiviteter som er nødvendig for bolyst.

Når ny E6 med kryss i Vassmarka kommer, blir det kort veg både til flyplass og arbeidsmarked i sør som Stjørdal og Trondheim. Da blir Ronglan en enda mer sentral plass og etablere seg.

Senterpartiet står på for at hele kommunen skal ha fungerende boligfelt.

Guri Skjesol

listekandidat Levanger Senterparti