Kommunal sendrektighet medvirkende årsak til at Venstre ikke stiller til valg

Listetoppen redegjør for trekkingen av lista.

Nils Georg Leirset fikk i vinter besøk av lokalpolitikere på Tromsdal gård. Plan- og samfunnskomiteen var på befaring i forkant av sluttbehandlingen av reguleringsplanen for utvidelsen av kalkbruddet.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Venstre og liste i Verdal

Undertegnete beklager sterkt at Venstre til slutt ikke kunne stille liste i Verdal. Dette etter at innlevert liste ble trukket tilbake, slik det er anledning til.

Tor Ole Ree har angitt to ganger i lokalavisa at jeg er blitt oppringt av han uten at det har lyktes å få tak i meg for å få min forklaring vedr trekking av lista, der jeg var angitt på 1. plass.

I etterkant etter at jeg har sjekka det ukjente nummeret, ser jeg at Ree har ringt meg en gang uten at jeg har tatt telefonen.
Dersom jeg hadde visst det var han og hva saken gjaldt, enten ved innlest mobilsvar-beskjed eller ved SMS- melding, ville jeg opplagt ringt han tilbake ved aller første anledning.
Verdal Venstre startet arbeidet med lista veldig sent fordi styret i laget ikke hadde fungert siste år og andre måtte tre til etter at de ble klar over situasjonen. Jeg har ikke vært politisk aktiv siste 8 år, men sa ja til å stå på nederste halvdel av lista. Jeg ga imidlertid beskjed omkring de usikre forholdene for boplass/ gården i Tromsdalen, som enda ikke er avklart- etter 9 års planbehandling. Som kjent er det jo et kriterium at en bor i kommunen for å kunne velges til og være politiker. I des 2016 ble inngått avtale med Verdalskalk om at gården fraflyttes og legges ut til dagbrudd, selvsagt betinget av at Verdal kommune vedtar reguleringsplan Tromsdalen. I henhold til avtale må fraflytting skje innen 6 mnd etter kommunalt vedtak. Av denne grunn fant vi sommeren 2017 å bestille leilighet i Levanger, og som skulle være ferdig sommeren 2018. Etter det vi hørte via Verdalskalk hadde de da klare «løfter» fra kommunen om at reguleringssaken ville gå greit igjennom.

Denne plana har imidlertid nå ligget til behandling hos kommunen i over 2 år, og enda er det høyst uklart hva ordføreren bestemmer seg for. Følgen av dette er at vi siden august 2018 har opprettholdt en leilighet på Levanger i tillegg til vår boplass på gården i Tromsdalen. Flyttemelding har vi hittil villet avvente med inntil en beslutning kommer.

Situasjonen var det redegjort for til Verdal Venstre. Til tross for dette ble jeg spurt om å stille på 1.plass på lista. Dette sa jeg klart nei til, med ytterligere begrunnelse om at politisk engasjement i Verdal kunne bli problematisk ved en eventuell rettslig tvist med kommunen. Like før fristen gikk ut ble jeg oppringt på nytt og orientert om at det var helt påkrevet for å få til liste at jeg stilte. Mine forbehold og anfektelser, mellom anna vedrørende mulig flytting til Levanger og fratredelse «når som helst» ble gjennomgått og akseptert, og jeg sa etter det ja.

Etter dette hadde vi fire på kumulert plass møte hos fungerende leder Brita Kleven Thorsvik med en prat om hver enkelt sitt engasjement framover. Enkelte var ikke tilstrekkelig kjent med innholdet i mine forbehold fra før, og ville etter at det ble kjent trekke seg. Konklusjonen av den grundige og ærlige praten ble derfor at lista måtte trekkes, beklageligvis.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for forståelse, omtanke, bistand og hjelp vi her på gården i Tromsdalen har hatt i en vanskelig, tung og lang periode for oss, helt fra 2010 og til i dag. Jeg vil også berømme Innherred v/ Tor Ole Ree for å opprettholde godt søkelys på saken.

Nils Georg Leirset

Tromsdal gård