«Akkurat det ser ut til å være en totalt fraværende tanke hos en del»

Debatt

Det er mange meninger om Nord Universitet for tida. Det er nærmest framstilt som katastrofe, dersom det skulle skje endringer i Nord Universitet. Fylkeskommunen har til og med bestilt en rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling som sier at endringer på Steinkjer vil «svekke utviklingen i hele Trøndelag»

Etter at rektor ved Nord Universitet la fram sitt forslag, har dette vært en føljetong, spesielt i TA. Det er naturlig at dette er en sak som gir store oppslag, det er såkalt «godt stoff» men vi kunne ha ønsket at det hadde vært litt mer «balanse» i oppslagene.

Vi har stor forståelse for at det reageres, for eksempel at Namsos og Namdalen reagerer på at det skjer endringer med utdanningen av sjukepleiere. Det skjønner vi, og vi håper at Nord fortsatt vil satse på Namsos.

Når Levanger, og Campus Røstad, en sjelden gang nevnes er det gjerne med «negative fortegn». Ifølge TA – dersom sitatet er rett, vil ikke politikerne i Steinkjer «ha noe av» at Levanger blir hovedsetet for Nord Universitet i Trøndelag.

Vi som bor og representerer innbyggerne og næringslivet i Levanger, må også få lov til å kjempe for framtida for Nord Universitet og campus Røstad, og det uten å få ulike beskyldninger rettet mot oss.

Mange reagerer på at Levanger ikke nevnes i særlig grad i debatten og at her kan «hva som helst» gjøres, bare de andre får beholde og utvikle sitt. Det kan faktisk også være slik at en utvikling i Levanger vil være positiv for hele Trøndelag. Akkurat det ser ut til å være en totalt fraværende tanke hos en del. Levanger er en kommune som ligger rimelig midt i fylket med kort vei både til Steinkjer og Trondheim, og nært flyplass. Her ligger det absolutt til rette for utvikling.

Hans Martin Anderssen hadde et tankevekkende innlegg for noen dager siden, der han beskrev alt som var flyttet fra Levanger de siste årene.

Innlegg

«Steinkjer har støvsugd sørlige Innherred for hundrevis av arbeidsplasser»

Endelig har Nord Universitet våget å gjøre det som er nødvendig.

De flyttingene har ikke ført til de store overskriftene. Nå må vi stå på for det vi fortsatt har. Sykehuset og Nord Universitet er noe av det viktigste.

Kunnskapsminister Iselin Nybø (V) har sendt brev til styret i Nord. Brevet kan sikkert tolkes ulikt, men mange tolker det nærmest som et pålegg om at ting skal være som før. Men, er ikke det som rektor foreslår et resultat av den sentrale politikken som er ført? Det virker litt merkelig at en statsråd mener at et styre for en statlig institusjon skal gjøre det motsatte av det som er regjeringens politikk?

Slik er det nok ikke, og spørretimen i Stortinget nylig avklarte dette ganske tydelig. For øvrig omtalt i lederartikkelen i «Innherred» 9. mai.

Styret i Nord Universitet skal gjøre vedtak på sitt møte i juni. De er selvfølgelig nå utsatt for et sterkt press fra mange hold. Vi håper de har styrke til å fatte gode vedtak, vedtak som styrker Campus Røstad og hele Nord Universitet. Vi ønsker dem lykke til.

Hans Heieraas

Senterpartiet i Levanger