– Vi advarte mot problemene, og nå er de her

Renovasjonen på Frolfjellet har vært et evig diskusjonstema i lang tid.  Foto: Privat.

Debatt

Innherred Renovasjon har nå innført renovasjon på Frolfjellet, med det resultatet mange av oss advarte mot.

Vi hadde ikke noe renovasjonsproblem på Frolfjellet tidligere, men nå ble kapasiteten til oppsamlingsplassen ved fjellveien for liten, og avfallet ble lagt på utsiden av kontainerne.

Direktøren forklarer dette problemet til Innherred med de mange dagsturister som var på fjellet og de store arrangementene på Skallstuggu i påsken.

Mange av oss advarte mot dette i diskusjonen før anlegget ble etablert og heldigvis klarte vi å hindre at dette avfallsproblemet ble plassert ovenfor Jamtkneppet.

Forklaringen med de mange dagsturistene er sikkert riktig.

Men allikevel mener Innherred Renovasjon og flertallet i kommunestyret i Levanger at det er hytteeierne som skal betale alle kostnadene i forbindelse med dette anlegget.

DETTE KAN IKKE VÆRE RIKTIG. Men det er nok for mye å håpe på at ledelsen av Innherred Renovasjon og kommunestyret i Levanger er villig til å endre dette betalingssystemet, slik at ikke alle kostnadene belastes hytteeierne.

Derfor ber jeg om at fylkesmannen i Trøndelag overprøver dette betalingsopplegget.

Alternativt må dette bringes inn for rettslig avklaring.

Egil Lutdal


Hvorfor vil ikke Helse Nord-Trøndelag bygge transportbru fra helikopterlandingsplassen? Hva skjer egentlig på sykehuset? Og vi har en etterlysning til den nye direktøren ved Stiklestad nasjonale kultursenter.